2015-10-15 16:28

2015-10-15 16:28

Leder till sämre sjukvård

VÄRMLAND: Landstinget

Vem som har ansvaret över verksamheten är en ganska given fråga. Dom som har makten, med andra ord alliansen. Har följt med i grova drag utvecklingen inom landstinget och inte blivit särskilt överraskad vad som skett.

God ekonomisk hushållning ett måste för att kunna bedriva bra sjukvård. Nu diskuteras det hur många som ska avskedas och pensioneras tidigare. Effekten blir en försämrad sjukvård som redan i dag är hårt belastad. Långa köer blir ändå längre. Vad väntar runt hörnet? Kommer ändå fler sköterskor och läkare flytta till Norge? Vilka behov måste genomföras och vilken sjukvård ska vi ha?

Alliansen har misslyckats kapitalt under ett antal år och borde lämna sina platser omgående.

Vem som har ansvaret över verksamheten är en ganska given fråga. Dom som har makten, med andra ord alliansen. Har följt med i grova drag utvecklingen inom landstinget och inte blivit särskilt överraskad vad som skett.

God ekonomisk hushållning ett måste för att kunna bedriva bra sjukvård. Nu diskuteras det hur många som ska avskedas och pensioneras tidigare. Effekten blir en försämrad sjukvård som redan i dag är hårt belastad. Långa köer blir ändå längre. Vad väntar runt hörnet? Kommer ändå fler sköterskor och läkare flytta till Norge? Vilka behov måste genomföras och vilken sjukvård ska vi ha?

Alliansen har misslyckats kapitalt under ett antal år och borde lämna sina platser omgående.

  • Hans Forssell, Arvika

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.