2015-10-15 16:28

2015-10-15 16:28

Alla är inte emot satsningen

ARVIKA: Lärarnas möjligheter ökar med större skola

Högstadieskola. Om man läser insändarna nu för tiden kan man få intrycket att ”alla” vill behålla högstadiet på Järvenskolan och att detta högstadium dessutom är exceptionellt bra.

Alla delar inte den uppfattning och vi behöver också göra vår röst hörd. Att det inte är storleken på skolan som avgör om det är ”lugn och ro” torde vara självklart. Få lärare på Järvens högstadium jobbar heltid på skolan utan många far och flänger mellan olika skolor och hela ansvaret vilar därför på några få lärare.

Alla elever trivs inte allra bäst på Järven och känner sig trygga som insändarna ger sken av. Varje år väljer elever i Gunnarskog, högst frivilligt, att byta till ett högstadium i Arvika. Elever som gör tvärtom och åker från Arvika till Järven är oerhört få. Det finns många fördelar med en större skola och att samla alla resurser på ett ställe. Det kommer att finnas större möjligheter att ge eleverna stöd.

Lärarnas möjlighet att samarbeta ökar drastiskt, vilket är den absolut viktigaste faktorn för att kunna utveckla undervisningen. Moderna lokaler anpassade till vår digitala tidsålder är nödvändigt om eleverna ska kunna möta framtiden väl rustade. Sist vill jag bara påminna om att Lärande och stöd MÅSTE spara pengar nästa läsår. Om det inte blir genom att flytta eleverna från Järven till Kyrkeby så kommer det bli genom något annat. Var kommer pengarna att tas? Antagligen kommer den åtgärden vara lika impopulär, fast den kommer då att beröra andra föräldrar och barn.

Alla delar inte den uppfattning och vi behöver också göra vår röst hörd. Att det inte är storleken på skolan som avgör om det är ”lugn och ro” torde vara självklart. Få lärare på Järvens högstadium jobbar heltid på skolan utan många far och flänger mellan olika skolor och hela ansvaret vilar därför på några få lärare.

Alla elever trivs inte allra bäst på Järven och känner sig trygga som insändarna ger sken av. Varje år väljer elever i Gunnarskog, högst frivilligt, att byta till ett högstadium i Arvika. Elever som gör tvärtom och åker från Arvika till Järven är oerhört få. Det finns många fördelar med en större skola och att samla alla resurser på ett ställe. Det kommer att finnas större möjligheter att ge eleverna stöd.

Lärarnas möjlighet att samarbeta ökar drastiskt, vilket är den absolut viktigaste faktorn för att kunna utveckla undervisningen. Moderna lokaler anpassade till vår digitala tidsålder är nödvändigt om eleverna ska kunna möta framtiden väl rustade. Sist vill jag bara påminna om att Lärande och stöd MÅSTE spara pengar nästa läsår. Om det inte blir genom att flytta eleverna från Järven till Kyrkeby så kommer det bli genom något annat. Var kommer pengarna att tas? Antagligen kommer den åtgärden vara lika impopulär, fast den kommer då att beröra andra föräldrar och barn.

  • Ny och modern skola - ja tack!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.