2015-10-07 10:49

2015-10-07 10:49

Replik om kulturhus

Arvika

Gösta Frödin Folkpartiet vill forcera tillskapande av ett kulturhus i Arvika Folkets hus som nu har namnet Ritz efter att kommunen tog över fastigheten till kommunalt ägande istället för att stödja Folkets husföreningen.

Man tycktes då inte förstå att man därmed avskaffade ett av arbetarrörelsens egna kulturhus skapat av den ideellt verksamma F-H-föreningen och den lokala fackliga rörelsen som gjorde det möjligt att ta emot och lyssna till framträdande samhällspersoner som Tage Erlander, Arne Geijer, Sten Andersson, Stig Malm m.fl. och där det hölls kurser, möten, konferenser, kulturverksamhet.

Det är förståligt om G.F. som borgerlig företrädare jublar för en satsning på Folkets husfastigheten med namnet Ritz. För då försvinner för alltid ett betydande minnesmärke för vad Arvikas arbetarrörelse kunde skapa genom ideellt arbete. En viktig gren som bar fram arbetarrörelsen i Arvika sågades av.

De som idag företräder arbetarrörelsen i Arvika bör inte som en kompromisslösning kasta sig i famnen på G.F. och nu själva utradera Folkets hus som ett framtidsnamn för kommande verksamhet i fastigheten. Det är förvånande eftersom det i andra sammanhang hävdas att man gärna ser ideella organisationer som utförare av liknande verksamhet. Man borde tillse att Folkets husföreningen återbildades som en del av de ca 600 Folkets hus och Parkers organisation i Sverige som årligen samlar miljoner besökare med sin landsomfattande verksamhet både för kultur, möten och nöjesverksamhet.

Det kommer att kosta kommunen mindre än vad en framtida kommunalt finansierad Ritzverksamhet kommer att göra. En Folkets husförening har möjlighet att få investeringsbidrag med upp till 50 procent från Boverket om kommunen ställer upp med 30 procent av kostnaden. Varför inte nyttja den möjligheten i ett läge då kommunen måste minska sina kostnader inom den kommunala verksamheten.

En nybildad Folkets Husföreningen i Arvika kan skapa en mångfaldig verksamhet och erbjuda befolkningen, organisationer och även föreningslös ungdom andra mötesrum än krogar.

Även KF-sammanträdena skulle kunna återbördas till F-H istället för att husera i det för intresserade från allmänheten svårtillgängliga gömslet som f.d. Tobakens hörsal är för de som vill närvara.

”Vill man så kan man”

Man tycktes då inte förstå att man därmed avskaffade ett av arbetarrörelsens egna kulturhus skapat av den ideellt verksamma F-H-föreningen och den lokala fackliga rörelsen som gjorde det möjligt att ta emot och lyssna till framträdande samhällspersoner som Tage Erlander, Arne Geijer, Sten Andersson, Stig Malm m.fl. och där det hölls kurser, möten, konferenser, kulturverksamhet.

Det är förståligt om G.F. som borgerlig företrädare jublar för en satsning på Folkets husfastigheten med namnet Ritz. För då försvinner för alltid ett betydande minnesmärke för vad Arvikas arbetarrörelse kunde skapa genom ideellt arbete. En viktig gren som bar fram arbetarrörelsen i Arvika sågades av.

De som idag företräder arbetarrörelsen i Arvika bör inte som en kompromisslösning kasta sig i famnen på G.F. och nu själva utradera Folkets hus som ett framtidsnamn för kommande verksamhet i fastigheten. Det är förvånande eftersom det i andra sammanhang hävdas att man gärna ser ideella organisationer som utförare av liknande verksamhet. Man borde tillse att Folkets husföreningen återbildades som en del av de ca 600 Folkets hus och Parkers organisation i Sverige som årligen samlar miljoner besökare med sin landsomfattande verksamhet både för kultur, möten och nöjesverksamhet.

Det kommer att kosta kommunen mindre än vad en framtida kommunalt finansierad Ritzverksamhet kommer att göra. En Folkets husförening har möjlighet att få investeringsbidrag med upp till 50 procent från Boverket om kommunen ställer upp med 30 procent av kostnaden. Varför inte nyttja den möjligheten i ett läge då kommunen måste minska sina kostnader inom den kommunala verksamheten.

En nybildad Folkets Husföreningen i Arvika kan skapa en mångfaldig verksamhet och erbjuda befolkningen, organisationer och även föreningslös ungdom andra mötesrum än krogar.

Även KF-sammanträdena skulle kunna återbördas till F-H istället för att husera i det för intresserade från allmänheten svårtillgängliga gömslet som f.d. Tobakens hörsal är för de som vill närvara.

”Vill man så kan man”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.