2015-10-04 17:26

2015-10-04 17:26

Vi kan ändå kalla Arvika kulturkommun

ARVIKA: Alldeles för dyrt med kulturhus

Replik

Gösta Frödin, det är ingen liten räkning du är beredd att skicka till Arvikaborna för det kulturhus du och fler med dig önskar. Inte 50 utan 60-65 miljoner är den beräknade kostnaden för att bygga ut Ritz över hela den tillgängliga tomten. Årlig drift beräknas till ca 8 miljoner. Konsekvensen blir subventionerade hyror plus alla 10-tals tusen kronor i bidrag till varje större arrangemang. De krävs för att få några aktivitet och någon publik överhuvudtaget i huset. Jag håller med dig Gösta att kultur måste få kosta och behöver samhällets stöd, om den ska kunna njutas av en bredare publik, men Arvika kommuns nuvarande ekonomi klarar inte att finansiera och driva detta kulturhus.

Jag skulle också gärna se ett större kulturhus i Arvika, t ex den scen för teater, musikal, dans och opera som Karlstad saknar. En scen som satte Arvika på samma karta som t ex Vara konserthus. Gärna med stort utrymme för barn- och ungdomsverksamheter. Tyvärr kostar det att bygga och ännu mera att driva. Den egna kommunkassan räcker inte långt.

I flera år har jag deltagit som ersättare i styrelsearbetet för Wermland Opera och fått inblick i det hårda arbete och ständiga förändringar som krävs för att driva en kulturinstitution med den kvalitén. När konjunkturen sviktar och bidragen minskar så ökar ändå stadigt kostnaderna. Wermland Opera och dess orkester uppmärksammas ofta på riksnivå och ibland utanför landets gränser. Kvalitén har varit viktig för de helt avgörande statliga bidrag operan och dess orkester får förutom bidrag från kommunen och regionen. Den mycket vackra Karlstads teater har begränsat antal publikplatser liksom ”lilla scenen” Spinneriet. Orkestern kan däremot spela för en större publik på CCC som erbjuder en utmärkt orkestersal. Dessutom turnerar operan runt om i länet. Med dessa förutsättningar är självfinansiering idag ca 10% som det arbetas kontinuerligt med att förbättra.

Arvika kommun kan även utan en stor scen stolt kalla sig för kulturkommun. Vi har en lång hantverkstradition med flaggskeppet Konsthantverk, ett lättillgängligt bra bibliotek och livaktig musikskola, Konsthallen och Galleri 39, Rackstadmuseet och inte minst den nyss ombyggda aulan på Ingesunds musikhögskola, en imponerande konsertsal med lika imponerande utbud. Till detta ett till rimlig kostnad rustat Ritz främst för det lokala kultur- och föreningslivet och mycket mera. Men - vem vet - kanske i en framtid engagerade medborgare och generösa sponsorer kommer att skapa ett nytt spännande kulturhus i vår nya stadsdel Hamnområdet.

Nils-Gunnar Andersson,

f d ordförande i f d kulturnämnden

Gösta Frödin, det är ingen liten räkning du är beredd att skicka till Arvikaborna för det kulturhus du och fler med dig önskar. Inte 50 utan 60-65 miljoner är den beräknade kostnaden för att bygga ut Ritz över hela den tillgängliga tomten. Årlig drift beräknas till ca 8 miljoner. Konsekvensen blir subventionerade hyror plus alla 10-tals tusen kronor i bidrag till varje större arrangemang. De krävs för att få några aktivitet och någon publik överhuvudtaget i huset. Jag håller med dig Gösta att kultur måste få kosta och behöver samhällets stöd, om den ska kunna njutas av en bredare publik, men Arvika kommuns nuvarande ekonomi klarar inte att finansiera och driva detta kulturhus.

Jag skulle också gärna se ett större kulturhus i Arvika, t ex den scen för teater, musikal, dans och opera som Karlstad saknar. En scen som satte Arvika på samma karta som t ex Vara konserthus. Gärna med stort utrymme för barn- och ungdomsverksamheter. Tyvärr kostar det att bygga och ännu mera att driva. Den egna kommunkassan räcker inte långt.

I flera år har jag deltagit som ersättare i styrelsearbetet för Wermland Opera och fått inblick i det hårda arbete och ständiga förändringar som krävs för att driva en kulturinstitution med den kvalitén. När konjunkturen sviktar och bidragen minskar så ökar ändå stadigt kostnaderna. Wermland Opera och dess orkester uppmärksammas ofta på riksnivå och ibland utanför landets gränser. Kvalitén har varit viktig för de helt avgörande statliga bidrag operan och dess orkester får förutom bidrag från kommunen och regionen. Den mycket vackra Karlstads teater har begränsat antal publikplatser liksom ”lilla scenen” Spinneriet. Orkestern kan däremot spela för en större publik på CCC som erbjuder en utmärkt orkestersal. Dessutom turnerar operan runt om i länet. Med dessa förutsättningar är självfinansiering idag ca 10% som det arbetas kontinuerligt med att förbättra.

Arvika kommun kan även utan en stor scen stolt kalla sig för kulturkommun. Vi har en lång hantverkstradition med flaggskeppet Konsthantverk, ett lättillgängligt bra bibliotek och livaktig musikskola, Konsthallen och Galleri 39, Rackstadmuseet och inte minst den nyss ombyggda aulan på Ingesunds musikhögskola, en imponerande konsertsal med lika imponerande utbud. Till detta ett till rimlig kostnad rustat Ritz främst för det lokala kultur- och föreningslivet och mycket mera. Men - vem vet - kanske i en framtid engagerade medborgare och generösa sponsorer kommer att skapa ett nytt spännande kulturhus i vår nya stadsdel Hamnområdet.

Nils-Gunnar Andersson,

f d ordförande i f d kulturnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.