2015-10-04 17:26

2015-10-04 17:26

Skolan betyder mer för bygden än enbart utbildning!

GUNNARSKOG: Nytt högstadium

I ett förslag som nu är ute för diskussion hos de politiska partierna så föreslås det att det ska byggas ett s.k. ”superhögstadium” inne i Arvika som ska hysa 850 elever. Detta skulle innebära omstruktureringar och nedläggningar ute bland bygdens skolor.

Bland annat så är det föreslaget att Järvenskolans högstadium läggs ner. Vi ser oroligt på detta och vill belysa konsekvenserna av det genom flera aspekter.

Framförallt så är det ett mycket tungt argument att leva på och även att flytta till vår bygd genom att vi har en komplett skola från förskola till Åk 9. Genom sitt läge på landsbygden så är detta unikt i kommunen! Detta är något vi tycker man ska ta i beaktande när man beslutar i respektive parti!

Vi säger: Satsa på skolan, men gör det med ett bredare perspektiv! Vårt perspektiv är landsbygden!

Arvika strävar efter att vara en attraktiv kommun. En kommun där man erbjuds möjligheter att leva ett liv på landsbygden eller närmare staden. Genom att lägga ner vårt högstadium så tar ni bort en del av de möjligheter som vi i dagsläget delar med våra stadsboende medborgare. Vi ser skolan som hjärtat i vår bygd där vår framtid förvaltas på ett utmärkt sätt.

Vi har en skola där elever och vårdnadshavare känner trygghet och har en nära relation till sina klasskamrater och elever i andra klasser. Vi erbjuder en miljö med närhet till naturen, detta i sig hävdar vi är ett mycket bra argument att behålla vårt högstadium.

Det betyder också att eleverna i sina mest ”sökande” år minimeras för risken att erbjudas droger, något vi tyvärr har ganska mycket av i Arvika. Ser man till kunskapsnivåer så är Järven i samma klass eller högre om man jämför med de högstadium som finns inne i Arvika. På nationella prov så är Järven högst av skolorna och på 4:e plats i länet.

Huvudargumentet för att bygga ett stort högstadium hävdas vara kvalitet. Vi anser att vi har kvalitet på Järvenskolan! Vi har en skola där individen blir sedd, en skola med god trygghet för eleverna, en skola med ett bra och unikt läge med sin närhet till naturen och framförallt så erbjuder den en kvalitet som ingen skola i staden kan erbjuda: Den är bygdens livsnerv!

Politiker i Arvika kommun, ta detta i beaktande när ni beslutar om nuvarande förslag: Tänk på framtiden, den finns inte bara i staden.

Föräldragruppen Gunnarskog genom Jimmy Olsson

I ett förslag som nu är ute för diskussion hos de politiska partierna så föreslås det att det ska byggas ett s.k. ”superhögstadium” inne i Arvika som ska hysa 850 elever. Detta skulle innebära omstruktureringar och nedläggningar ute bland bygdens skolor.

Bland annat så är det föreslaget att Järvenskolans högstadium läggs ner. Vi ser oroligt på detta och vill belysa konsekvenserna av det genom flera aspekter.

Framförallt så är det ett mycket tungt argument att leva på och även att flytta till vår bygd genom att vi har en komplett skola från förskola till Åk 9. Genom sitt läge på landsbygden så är detta unikt i kommunen! Detta är något vi tycker man ska ta i beaktande när man beslutar i respektive parti!

Vi säger: Satsa på skolan, men gör det med ett bredare perspektiv! Vårt perspektiv är landsbygden!

Arvika strävar efter att vara en attraktiv kommun. En kommun där man erbjuds möjligheter att leva ett liv på landsbygden eller närmare staden. Genom att lägga ner vårt högstadium så tar ni bort en del av de möjligheter som vi i dagsläget delar med våra stadsboende medborgare. Vi ser skolan som hjärtat i vår bygd där vår framtid förvaltas på ett utmärkt sätt.

Vi har en skola där elever och vårdnadshavare känner trygghet och har en nära relation till sina klasskamrater och elever i andra klasser. Vi erbjuder en miljö med närhet till naturen, detta i sig hävdar vi är ett mycket bra argument att behålla vårt högstadium.

Det betyder också att eleverna i sina mest ”sökande” år minimeras för risken att erbjudas droger, något vi tyvärr har ganska mycket av i Arvika. Ser man till kunskapsnivåer så är Järven i samma klass eller högre om man jämför med de högstadium som finns inne i Arvika. På nationella prov så är Järven högst av skolorna och på 4:e plats i länet.

Huvudargumentet för att bygga ett stort högstadium hävdas vara kvalitet. Vi anser att vi har kvalitet på Järvenskolan! Vi har en skola där individen blir sedd, en skola med god trygghet för eleverna, en skola med ett bra och unikt läge med sin närhet till naturen och framförallt så erbjuder den en kvalitet som ingen skola i staden kan erbjuda: Den är bygdens livsnerv!

Politiker i Arvika kommun, ta detta i beaktande när ni beslutar om nuvarande förslag: Tänk på framtiden, den finns inte bara i staden.

Föräldragruppen Gunnarskog genom Jimmy Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.