2015-10-04 17:27

2015-10-04 17:27

Bättre att bygga ny skola

SKOLFÖRSLAGET

Diskussionen om skolorganisationen är i full gång och vi vill här komma med ett inspel. Att det satsas på skolan är mycket välkommet. Barnen är vår framtid och det gäller att vi ger dem den bästa möjliga starten. Kvaliteten i skolan är det viktigaste. En del i det är skollokaler, men den allra största delen är våra fantastiska lärare och andra vuxna människor i skolan. Vi har hittills tagit ställning i en delfråga och det gäller Centralskolan.

Att kosta på Centralskolan ca 80 mkr i renovering är enligt oss i Centerpartiet vansinnigt.

Det är mycket bättre att bygga en ny högstadieskola som ersätter Centralskolan. Placeringen för den nya skolan skulle mycket väl kunna vara på Vik. Där finns det stort utrymme att bygga på, en fantastisk idrottsanläggning som kan användas i undervisningen samt lätt att komma till och från. Huruvida det ska vara en, två eller tre högstadieskolor i kommunen har vi en fortsatt diskussion om inom partiet.

Centerpartiet Arvika

Diskussionen om skolorganisationen är i full gång och vi vill här komma med ett inspel. Att det satsas på skolan är mycket välkommet. Barnen är vår framtid och det gäller att vi ger dem den bästa möjliga starten. Kvaliteten i skolan är det viktigaste. En del i det är skollokaler, men den allra största delen är våra fantastiska lärare och andra vuxna människor i skolan. Vi har hittills tagit ställning i en delfråga och det gäller Centralskolan.

Att kosta på Centralskolan ca 80 mkr i renovering är enligt oss i Centerpartiet vansinnigt.

Det är mycket bättre att bygga en ny högstadieskola som ersätter Centralskolan. Placeringen för den nya skolan skulle mycket väl kunna vara på Vik. Där finns det stort utrymme att bygga på, en fantastisk idrottsanläggning som kan användas i undervisningen samt lätt att komma till och från. Huruvida det ska vara en, två eller tre högstadieskolor i kommunen har vi en fortsatt diskussion om inom partiet.

Centerpartiet Arvika

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.