2015-10-03 06:00

2015-10-09 09:28

Storleken i sig påverkar inte skolprestationen

ARVIKA POLITIKER (S)/LÄRARE: Debatten om ett "superhögstadium"

Jag reagerar på ett argument som anförs i debatten om ny skolstruktur i Arvika. En skolenhet där eleverna presterar goda skolresultat skulle bevisa att storleken på enheten är den rätta.

Då missar man att det finns så mycket mer att ta med i en bedömning. Styckåsskolan har till exempel inte utmärkande höga skolresultat, men har ändå fått beröm vid inspektioner från Skolverket utifrån att man jobbar bra med de förutsättningar man har socioekonomiskt med den relativt höga andel elever med utländsk bakgrund man har.

Det är också mycket svårt att göra bedömningar av elevers prestationer helt lika överallt eftersom det är svårt att göra tolkningar av hur betygskriterier ska appliceras på elevernas skolprestationer. Denna svårighet lyftes i den sk SNS-rapporten som bedömde effekten av konkurrensutsättningen inom offentlig sektor.

Det finns ingen entydighet i forskningen kring skolenheters storlek i sig kopplat till skolresultat, men däremot kan man inte bortse från stordriftsfördelarna och den ökade möjligheten till likvärdighet som den relativt sett större enheten kan erbjuda. Alltså att det är elevernas behov som styr resursen, inte tillfälligheter i elevunderlag i olika geografiska områden.

Då missar man att det finns så mycket mer att ta med i en bedömning. Styckåsskolan har till exempel inte utmärkande höga skolresultat, men har ändå fått beröm vid inspektioner från Skolverket utifrån att man jobbar bra med de förutsättningar man har socioekonomiskt med den relativt höga andel elever med utländsk bakgrund man har.

Det är också mycket svårt att göra bedömningar av elevers prestationer helt lika överallt eftersom det är svårt att göra tolkningar av hur betygskriterier ska appliceras på elevernas skolprestationer. Denna svårighet lyftes i den sk SNS-rapporten som bedömde effekten av konkurrensutsättningen inom offentlig sektor.

Det finns ingen entydighet i forskningen kring skolenheters storlek i sig kopplat till skolresultat, men däremot kan man inte bortse från stordriftsfördelarna och den ökade möjligheten till likvärdighet som den relativt sett större enheten kan erbjuda. Alltså att det är elevernas behov som styr resursen, inte tillfälligheter i elevunderlag i olika geografiska områden.

  • Kenneth Johannesson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.