2015-10-02 06:00

2015-10-04 17:27

ALLA skolor ska vara bra skolor

ARVIKA: Debatten om högstadieskolorna

Superhögstadium. Citat NWT : ”Förra läsåret lämnade 12 700 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiets nationella program. Det är drygt 13 procent av alla niondeklassarna som riskerar att få kämpa i motvind under resten av skolgången och inte minst i konkurrensen om jobb. Det får vi aldrig vara nöjda med. Alla har rätt att få en bra skola, och att få med sig de kunskaper man behöver för livet.” - Gustav Fridolin (MP) Utbildningsminister

Till de styrande i Arvika kommun, utbildningsnämnd

OM nu ALLA skolor ska vara bra skolor - varför avveckla högstadiet på Järvenskolan?

Hur tänker våra politiker i Arvika kommun om att ha 850-900 elever under samma tak? Hur och varför anser Ni att en större skola med alla samlade under samma tak är en bättre skola än en mindre skola?

Vi anser tvärtom. Bra skola är en mindre skola, bra lärande för läraren har mindre elever, mindre elever i klass gör att läraren kan hjälpa alla. - Alla bor inte i Arvika, många har långa avstånd iden här kommunen också bara för att ta sig till nuvarande högstadieskola. Hur blir det sen då, om eleven ska åka ytterligare 4-8 mil, för det är avstånden vi talar om. Mycket tid för resande försvinner, och långa dagar för slitna elever, är inga bra elever.

Förra läsåret var det 12 700 elever i grundskolan UTAN behörighet, det är 12 700 elever för många.

Är då större skola bättre, för elever, som riskerar att inte gå ut med behörighet?

Vi anser tvärtom. Mindre enhet, mindre klasser, elever går ut med behörighet. Större är inte ALLTID bäst.

Vi tror inte på att större skolor är bättre skolor för våra barn, ej heller är det kompetenshöjande, vi tror tvärtom.

Elevernas resultat på de olika skolorna i kommunen är;

Andel procentuellt som uppnått kunskapskraven på högstadiet är följande; Järvenskolan ligger högst procentuellt jämfört mot de övriga högstadierna sedan året 2001. Under året 2014 hade Järvenskolans elever dock 96 % som uppnådde kraven medan Centralskolan och Kyrkebyskolan endast 71% respektive 66%. Men trots detta med en lägre procentandel på Järvenskolan ligger skolan i topp när det gäller kunskapskraven. Det måste också anses vara en stor prestation och en anledning till att behålla skolan med högstadiet och med tanke på de kommande barnkullar som kommer inom ett par år.

Vi tror i stället på att Arvika kommun skulle satsa på den lilla skolan, där man kan arbeta med studiesvårigheter, och öka elevernas studieresultat, för befintliga elever samt för de nyanlända eleverna.

Hur viktigt är det inte idag att se eleven. Vi tror att en större skola med fler elever i varje klass, gör att många faller bort.

NEJ, Vi i föräldragruppen tror på en mindre skola, och med högstadiet kvar. För snart är förskole- och barngrupperna snart redo för grundskolan, Dom är i startgropen (!)

Vi säger NEJ till förslaget om nedläggning av vårt högstadium på Järvenskolan!

Vi säger JA till att Arvika kommun i stället behåller och bygger upp skolan och behåller den i det skick som den är idag, för kommande generationer.

Föräldragruppen på Järvenskolan, genom Ronny Olsson

Till de styrande i Arvika kommun, utbildningsnämnd

OM nu ALLA skolor ska vara bra skolor - varför avveckla högstadiet på Järvenskolan?

Hur tänker våra politiker i Arvika kommun om att ha 850-900 elever under samma tak? Hur och varför anser Ni att en större skola med alla samlade under samma tak är en bättre skola än en mindre skola?

Vi anser tvärtom. Bra skola är en mindre skola, bra lärande för läraren har mindre elever, mindre elever i klass gör att läraren kan hjälpa alla. - Alla bor inte i Arvika, många har långa avstånd iden här kommunen också bara för att ta sig till nuvarande högstadieskola. Hur blir det sen då, om eleven ska åka ytterligare 4-8 mil, för det är avstånden vi talar om. Mycket tid för resande försvinner, och långa dagar för slitna elever, är inga bra elever.

Förra läsåret var det 12 700 elever i grundskolan UTAN behörighet, det är 12 700 elever för många.

Är då större skola bättre, för elever, som riskerar att inte gå ut med behörighet?

Vi anser tvärtom. Mindre enhet, mindre klasser, elever går ut med behörighet. Större är inte ALLTID bäst.

Vi tror inte på att större skolor är bättre skolor för våra barn, ej heller är det kompetenshöjande, vi tror tvärtom.

Elevernas resultat på de olika skolorna i kommunen är;

Andel procentuellt som uppnått kunskapskraven på högstadiet är följande; Järvenskolan ligger högst procentuellt jämfört mot de övriga högstadierna sedan året 2001. Under året 2014 hade Järvenskolans elever dock 96 % som uppnådde kraven medan Centralskolan och Kyrkebyskolan endast 71% respektive 66%. Men trots detta med en lägre procentandel på Järvenskolan ligger skolan i topp när det gäller kunskapskraven. Det måste också anses vara en stor prestation och en anledning till att behålla skolan med högstadiet och med tanke på de kommande barnkullar som kommer inom ett par år.

Vi tror i stället på att Arvika kommun skulle satsa på den lilla skolan, där man kan arbeta med studiesvårigheter, och öka elevernas studieresultat, för befintliga elever samt för de nyanlända eleverna.

Hur viktigt är det inte idag att se eleven. Vi tror att en större skola med fler elever i varje klass, gör att många faller bort.

NEJ, Vi i föräldragruppen tror på en mindre skola, och med högstadiet kvar. För snart är förskole- och barngrupperna snart redo för grundskolan, Dom är i startgropen (!)

Vi säger NEJ till förslaget om nedläggning av vårt högstadium på Järvenskolan!

Vi säger JA till att Arvika kommun i stället behåller och bygger upp skolan och behåller den i det skick som den är idag, för kommande generationer.

Föräldragruppen på Järvenskolan, genom Ronny Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.