2015-09-30 06:00

2015-09-30 09:41

Avlasta patientnära personal

LANDSTINGET LEDAMOT I LANDSTINGSSTYRELSEN (S): Varför är köerna till vården kvar trots att många fler anställts?

Vårdkö. Den Moderatledda sexpartikoalitionen höjde nästan omgående skatten med 45 öre efter att den tog makten i Landstinget 2010. Med pengar i en hög skulle samarbetet mellan partierna i koalitionen underlättas.

Vården visade sig dock vara betydligt snabbare på att hitta en adress för pengarna än det politiska styret. Man anställer folk och de som är relativt sett lättast att anställa är administrativt inriktad personal snarare än patientnära personal. Konsekvensen blir att köerna är kvar, personalkostnader skjuter i höjden när hyrpersonal måste kallas in för att klara patienterna. Den patientnära personalen blir inte avlastad på administrativa uppgifter, möjligen tvärtom! Hyrpersonal har sämre förutsättningar att klara patientsäkerheten, vilket leder till relativt sett fler återinläggningar. Summering av det M-ledda styret: Landstinget går mot jättestora underskott, skatten har höjts och köerna är kvar!

Gå gärna bakåt och titta på hur den socialdemokratiska oppositionen försökt protestera mot ovanstående hantering och negativa konsekvenser. Vår inriktning har hela tiden varit att skapa en kompetensprofil med egen patientnära personal som avlastas från administration så att beroendet av dyr hyrpersonal minskar och där också patientsäkerheten ökar så att återinläggningar undviks. Och skattehöjningar tar vi inte till om det inte tydligt inriktas på fungerande kökortning, vilket S-styret lyckats med tidigare.

Kenneth Johannesson

Vården visade sig dock vara betydligt snabbare på att hitta en adress för pengarna än det politiska styret. Man anställer folk och de som är relativt sett lättast att anställa är administrativt inriktad personal snarare än patientnära personal. Konsekvensen blir att köerna är kvar, personalkostnader skjuter i höjden när hyrpersonal måste kallas in för att klara patienterna. Den patientnära personalen blir inte avlastad på administrativa uppgifter, möjligen tvärtom! Hyrpersonal har sämre förutsättningar att klara patientsäkerheten, vilket leder till relativt sett fler återinläggningar. Summering av det M-ledda styret: Landstinget går mot jättestora underskott, skatten har höjts och köerna är kvar!

Gå gärna bakåt och titta på hur den socialdemokratiska oppositionen försökt protestera mot ovanstående hantering och negativa konsekvenser. Vår inriktning har hela tiden varit att skapa en kompetensprofil med egen patientnära personal som avlastas från administration så att beroendet av dyr hyrpersonal minskar och där också patientsäkerheten ökar så att återinläggningar undviks. Och skattehöjningar tar vi inte till om det inte tydligt inriktas på fungerande kökortning, vilket S-styret lyckats med tidigare.

Kenneth Johannesson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.