2015-09-30 06:00

2015-09-30 09:41

Äntligen en förändring

ARVIKA ELEV PÅ TASERUDSGYMNASIET: Tobaksfri skoltid införs

Att tobak är farligt vet nog alla men trots detta är problemen att många ungdomar använder sig av tobak i stora mängder. Inte minst på skolorna där många ungdomar finns och allt för många börjar röka och/eller snusa.

Detta vill flera kommuner i Sverige, däribland Arvika försöka ändra på och ett steg i det arbetet är att införa tobaksfri skoltid. Tidigare har tobaksfri skola varit en regel där tobak har varit förbjudet på skolans område men nu tar man alltså detta ett steg längre och tobak får nu inte användas av varken elever, lärare, besökare eller övrig personal på kommunala skolor under skoltid.

Åsikterna kring detta är många och vissa anser att det är upp till var och en (som är myndig) om denne vill ta risken att använda tobak eller inte. Medan andra anser att det är bra eftersom miljön där det finns rökare inte är speciellt trevlig.

Jag tycker att det är ett mycket bra initiativ att få bort tobak från skolorna och på så sätt hindra andra från att börja använda det eftersom det lätt blir att icke rökare också tar ett bloss av olika orsaker till exempel grupptryck men även de som följer med när kompisarna röker får i sig den farliga röken, så kallad passiv rökning. Att man inte får använda tobak på skoltid gör att det blir krångligare för alla att röka och kan förhoppningsvis göra att de röker mindre och så småningom inte alls.

Men det allra viktigaste tycker jag är den passiva rökningen och att den minskas. Mycket forskning har gjorts inom det här området och vi vet att den passiva rökaren också får i sig de farliga ämnena som rökaren får i sig.

Skolan är ungdomarnas arbetsplats. Tobaksfri skoltid är alltså förutom ett sätt att minska tobaksbruket bland unga en arbetsmiljöfråga. Skolan ska vara trevlig för alla och att inte röka är ett sätt att visa respekt. Jag har svårt att tro att någon tycker att det är trevligt att gå på en plats där det ligger cigarettfimpar och snus. Så ur en hälsoaspekt är tobaksfri skoltid en mycket bra satsning för att vara förebilder för ungdomar.

Från mitt perspektiv som inte använder tobak hoppas jag att fler väljer att avstå från att följa med kompisarna om den som röker måste hålla sig borta från tobak.

Dock så tror jag att det är mer en långsiktig plan, att få de som redan använder tobak att faktiskt sluta, vilket jag kan tycka har varit lite otydligt i policyn som kommunen gått ut med och därmed skapat dessa reaktioner som blivit på beslutet. Reaktionerna bland många elever här på skolan är att kommunen inte ska lägga sig i vilka som röker eller inte. Men återigen, så måste man börja någonstans.

Ulf Clang, drogförebyggande samordnare i Olofströms kommun tycker att det är A och O att vuxna reagerar på siffrorna som visar hur många ungdomar som börjar röka. De skrämmande siffrorna är: 290 ungdomar varje vecka och alltså nästan 15 000 stycken på ett år. Visst, det blir mycket jobb för personalen på skolorna som ska se till att det här följs men det är viktigt att det följs strikt för att kunna ändra den här negativa trenden.

Det är tyvärr få som förstår hur farligt det är att vara i en rökig miljö och att rökaren andas in högst en fjärdedel av röken och att resterande tre fjärdedelar går ut till omgivningen. (tobaksfakta.se 24/2-11) Det finns ju faktiskt anledningar till att rökning förbjuds på uteserveringar, offentliga områden och nu också i skolan.

Lina Karlsson

Detta vill flera kommuner i Sverige, däribland Arvika försöka ändra på och ett steg i det arbetet är att införa tobaksfri skoltid. Tidigare har tobaksfri skola varit en regel där tobak har varit förbjudet på skolans område men nu tar man alltså detta ett steg längre och tobak får nu inte användas av varken elever, lärare, besökare eller övrig personal på kommunala skolor under skoltid.

Åsikterna kring detta är många och vissa anser att det är upp till var och en (som är myndig) om denne vill ta risken att använda tobak eller inte. Medan andra anser att det är bra eftersom miljön där det finns rökare inte är speciellt trevlig.

Jag tycker att det är ett mycket bra initiativ att få bort tobak från skolorna och på så sätt hindra andra från att börja använda det eftersom det lätt blir att icke rökare också tar ett bloss av olika orsaker till exempel grupptryck men även de som följer med när kompisarna röker får i sig den farliga röken, så kallad passiv rökning. Att man inte får använda tobak på skoltid gör att det blir krångligare för alla att röka och kan förhoppningsvis göra att de röker mindre och så småningom inte alls.

Men det allra viktigaste tycker jag är den passiva rökningen och att den minskas. Mycket forskning har gjorts inom det här området och vi vet att den passiva rökaren också får i sig de farliga ämnena som rökaren får i sig.

Skolan är ungdomarnas arbetsplats. Tobaksfri skoltid är alltså förutom ett sätt att minska tobaksbruket bland unga en arbetsmiljöfråga. Skolan ska vara trevlig för alla och att inte röka är ett sätt att visa respekt. Jag har svårt att tro att någon tycker att det är trevligt att gå på en plats där det ligger cigarettfimpar och snus. Så ur en hälsoaspekt är tobaksfri skoltid en mycket bra satsning för att vara förebilder för ungdomar.

Från mitt perspektiv som inte använder tobak hoppas jag att fler väljer att avstå från att följa med kompisarna om den som röker måste hålla sig borta från tobak.

Dock så tror jag att det är mer en långsiktig plan, att få de som redan använder tobak att faktiskt sluta, vilket jag kan tycka har varit lite otydligt i policyn som kommunen gått ut med och därmed skapat dessa reaktioner som blivit på beslutet. Reaktionerna bland många elever här på skolan är att kommunen inte ska lägga sig i vilka som röker eller inte. Men återigen, så måste man börja någonstans.

Ulf Clang, drogförebyggande samordnare i Olofströms kommun tycker att det är A och O att vuxna reagerar på siffrorna som visar hur många ungdomar som börjar röka. De skrämmande siffrorna är: 290 ungdomar varje vecka och alltså nästan 15 000 stycken på ett år. Visst, det blir mycket jobb för personalen på skolorna som ska se till att det här följs men det är viktigt att det följs strikt för att kunna ändra den här negativa trenden.

Det är tyvärr få som förstår hur farligt det är att vara i en rökig miljö och att rökaren andas in högst en fjärdedel av röken och att resterande tre fjärdedelar går ut till omgivningen. (tobaksfakta.se 24/2-11) Det finns ju faktiskt anledningar till att rökning förbjuds på uteserveringar, offentliga områden och nu också i skolan.

Lina Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.