2015-09-28 06:00

2015-09-28 09:38

Ritz ombyggt till kulturhus fyller viktig lucka

ARVIKA: Replik

Svar på insändare om Ritz av Nils-Gunnar Andersson 18/9.

Nils-Gunnar Andersson vill i en insändare se min kalkyl för Ritz ombyggt till kulturhus. Själv tycker han att uppfräschning av lokalerna är tillräckligt för Arvikas behov.

Dina synpunkter i insändarsvaret till mig förvånar. Du skriver förutom namnet under med före detta kulturpolitiker och Ritz-lobbyist. Du och jag har i olika sammanhang diskuterat kulturfrågor och jag uppfattar dig som intresserad av dessa. Att du då inte ser det stora behovet av en större scen och salong för teater, musik, musikal och andra arrangemang förvånar mig mycket!

Arvika har ett brett och rikt kulturliv som vi verkligen kan vara glada och stolta över, men just ett sådant kulturhus som Ritz kan byggas om till saknas. Det är en stor brist i kulturkommunen Arvika!

Att Ritz måste renoveras, så att det kan fungera som centrum för kultur i olika former är vi helt överens om. Jag vill bara att vi nu tar chansen att också skapa det kulturhus som Arvika så väl behöver. Även om 25 miljoner är mycket pengar, så är det en liten summa i förhållande till vad som krävs om man längre fram vill bygga ett nytt kulturhus eller bygga om till exempel Ritz.

Du vill se min kalkyl för de cirka 50 miljonerna som krävs. Det finns inga kulturaktiviteter som i strikt ekonomisk mening går ihop sig i den typ av mindre kulturhus som Ritz skulle vara. Till detta krävs betydligt större anläggningar med ett befolkningsunderlag som kan fylla en stor salong. Ett kulturhus av Ritz format måste betraktas som en del av den kulturella infrastruktur som sammantaget skapar en attraktiv kulturkommun.

Någon sådan kalkyl kan du alltså inte få av mig. Däremot kan jag konstatera att Arvika som attraktiv och omtalad kulturkommun kan dra till sig människor, aktiviteter, projekt och evenemang som sammantaget kan bidra till en positiv utveckling för Arvika och mervärden för Arvikaborna. Vad detta kan innebära i kronor och ören har nog både du och jag svårt att i detalj bedöma.

Alltså Nils-Gunnar Andersson: Jag hoppas att både du och jag som kulturintresserade kan se ett värde i att få tillgång till ett kulturhus i Arvika. Just nu har vi tydligen lite olika syn på detta. För mig är det i varje fall en viktig pusselbit i att göra Arvika ännu mer attraktivt för boende och besökare. Idag är Ritz till kulturhus en stor satsning. På sikt kan denna satsning ge mångfalt tillbaka!

Gösta Frödin (FP)

Svar på insändare om Ritz av Nils-Gunnar Andersson 18/9.

Nils-Gunnar Andersson vill i en insändare se min kalkyl för Ritz ombyggt till kulturhus. Själv tycker han att uppfräschning av lokalerna är tillräckligt för Arvikas behov.

Dina synpunkter i insändarsvaret till mig förvånar. Du skriver förutom namnet under med före detta kulturpolitiker och Ritz-lobbyist. Du och jag har i olika sammanhang diskuterat kulturfrågor och jag uppfattar dig som intresserad av dessa. Att du då inte ser det stora behovet av en större scen och salong för teater, musik, musikal och andra arrangemang förvånar mig mycket!

Arvika har ett brett och rikt kulturliv som vi verkligen kan vara glada och stolta över, men just ett sådant kulturhus som Ritz kan byggas om till saknas. Det är en stor brist i kulturkommunen Arvika!

Att Ritz måste renoveras, så att det kan fungera som centrum för kultur i olika former är vi helt överens om. Jag vill bara att vi nu tar chansen att också skapa det kulturhus som Arvika så väl behöver. Även om 25 miljoner är mycket pengar, så är det en liten summa i förhållande till vad som krävs om man längre fram vill bygga ett nytt kulturhus eller bygga om till exempel Ritz.

Du vill se min kalkyl för de cirka 50 miljonerna som krävs. Det finns inga kulturaktiviteter som i strikt ekonomisk mening går ihop sig i den typ av mindre kulturhus som Ritz skulle vara. Till detta krävs betydligt större anläggningar med ett befolkningsunderlag som kan fylla en stor salong. Ett kulturhus av Ritz format måste betraktas som en del av den kulturella infrastruktur som sammantaget skapar en attraktiv kulturkommun.

Någon sådan kalkyl kan du alltså inte få av mig. Däremot kan jag konstatera att Arvika som attraktiv och omtalad kulturkommun kan dra till sig människor, aktiviteter, projekt och evenemang som sammantaget kan bidra till en positiv utveckling för Arvika och mervärden för Arvikaborna. Vad detta kan innebära i kronor och ören har nog både du och jag svårt att i detalj bedöma.

Alltså Nils-Gunnar Andersson: Jag hoppas att både du och jag som kulturintresserade kan se ett värde i att få tillgång till ett kulturhus i Arvika. Just nu har vi tydligen lite olika syn på detta. För mig är det i varje fall en viktig pusselbit i att göra Arvika ännu mer attraktivt för boende och besökare. Idag är Ritz till kulturhus en stor satsning. På sikt kan denna satsning ge mångfalt tillbaka!

Gösta Frödin (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.