2015-09-23 06:00

2015-09-23 10:12

Varför mörkar landstinget?

VÄRMLAND TIDIGARE LANDSTINGSLEDAMOT: Dialysverksamhet

Sjukvård. I syfte att få en klar bild över dialyspatienter i Värmland har undertecknad varit i kontakt med landstingskansliet för att få veta antalet njursjuka som får dialys i Arvika, Eda och Årjängs kommuner.

Svaret från landstingsledningen har varit NEJ under hänvisning till sekretessfrågan!

Ett orimligt och felaktigt ställningstagande av tjänstemannaledningen. En fråga om antal personer i respektive kommun kan aldrig bli sekretessbelagd.

Landstinget borgerliga majoritet har i landstingsstyrelsen den 15 april 2014 meddelat att dialysverksamhet ska anordnas och driftsäkras vid sjukhuset i Arvika under år 2016. Då uppstår också frågan: Hur långt har arbetet kommit med personalrekrytering till denna nya verksamhet? Finns medel avsatta i budget för ändamålet? Har lokalfrågan lösts?

Per-Inge Pettersson

Svaret från landstingsledningen har varit NEJ under hänvisning till sekretessfrågan!

Ett orimligt och felaktigt ställningstagande av tjänstemannaledningen. En fråga om antal personer i respektive kommun kan aldrig bli sekretessbelagd.

Landstinget borgerliga majoritet har i landstingsstyrelsen den 15 april 2014 meddelat att dialysverksamhet ska anordnas och driftsäkras vid sjukhuset i Arvika under år 2016. Då uppstår också frågan: Hur långt har arbetet kommit med personalrekrytering till denna nya verksamhet? Finns medel avsatta i budget för ändamålet? Har lokalfrågan lösts?

Per-Inge Pettersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.