2015-09-23 06:00

2015-09-28 09:35

Lägg inte ner Järvenskolans högstadium

GUNNARSKOG: Skolsammanslagning

Skolförslag. Förslaget som ligger är inte uppdaterat sen 2012. Gör inget förhastat nu! Om några år är barnkullarna större igen och vad vet vi om den folkströmning som nu kommer från krigs-/krisdrabbade länder?

Alternativ är alltid bra att ha, storskaliga lösningar fungerar inte för alla!

Gunnarskogs Bygdelag anser att Järvenskolans högstadium behövs i framtiden.

Varför då kanske ni undrar?

Jo, vi vet att Järven är bra (bra nivå kunskapsmässigt och vad gäller trivsel) som den mindre skolan som finns för de elever som är från Gunnarskog (långa resor mm till Arvika, tuff miljö på en stor skola mm) och kanske också för de som behöver en lite lugnare miljö för att klara skolarbetet bra och utvecklas i sin takt, kanske även för elever som trivs med det från andra delar av kommunen? Historiskt har elever med stödbehov från Arvika gått på Järven med gott resultat. Resurser bör kunna lösas med hjälp av lärare som reser och att busskort finns för de som vill gå på en lite mindre skola och trivs med det.

Vi har även en tanke som utvecklar skolan för hela Arvika: Järven borde kunna ha inriktning för högstadiet mot eget företagande, småföretag mm och bli Arvika Kommuns skola för de som vill rikta in sitt yrkesliv på detta (traditionellt har vi ju många småföretagare utanför stan både i Älgå, Glava, Ny, Mangskog, Brunskog, Edane och Gunnarskog) som ett alternativ till att jobba som anställda.

OCH DET ABSOLUT VIKTIGASTE: Ingen flytt/stängning av Järvens och Kyrkebys högstadium innan en ordentlig utredning med alla inblandade är genomförd och ett fullständigt förslag finns som är godkänt av alla parter (förvaltning, politiker, personal och föräldrar). Dessutom, blir förslaget ändå detsamma efter detta arbete så ska en flytt ske först efter att en ny skola är klar, inte en mellanflytt till Kyrkeby!

Till sist: En investering på 300 miljoner utöver 150 miljoner till dammbygget + den normala nivån på 70-80 miljoner/år i Arvika låter inte genomförbart ... Den kalkylen skulle vi vilja se som intressenter för våra barn/ungdomar och skattebetalare i Arvika Kommun!

Gunnarskogs Bygdelag

gm Ronny OlssonOrdförande

Alternativ är alltid bra att ha, storskaliga lösningar fungerar inte för alla!

Gunnarskogs Bygdelag anser att Järvenskolans högstadium behövs i framtiden.

Varför då kanske ni undrar?

Jo, vi vet att Järven är bra (bra nivå kunskapsmässigt och vad gäller trivsel) som den mindre skolan som finns för de elever som är från Gunnarskog (långa resor mm till Arvika, tuff miljö på en stor skola mm) och kanske också för de som behöver en lite lugnare miljö för att klara skolarbetet bra och utvecklas i sin takt, kanske även för elever som trivs med det från andra delar av kommunen? Historiskt har elever med stödbehov från Arvika gått på Järven med gott resultat. Resurser bör kunna lösas med hjälp av lärare som reser och att busskort finns för de som vill gå på en lite mindre skola och trivs med det.

Vi har även en tanke som utvecklar skolan för hela Arvika: Järven borde kunna ha inriktning för högstadiet mot eget företagande, småföretag mm och bli Arvika Kommuns skola för de som vill rikta in sitt yrkesliv på detta (traditionellt har vi ju många småföretagare utanför stan både i Älgå, Glava, Ny, Mangskog, Brunskog, Edane och Gunnarskog) som ett alternativ till att jobba som anställda.

OCH DET ABSOLUT VIKTIGASTE: Ingen flytt/stängning av Järvens och Kyrkebys högstadium innan en ordentlig utredning med alla inblandade är genomförd och ett fullständigt förslag finns som är godkänt av alla parter (förvaltning, politiker, personal och föräldrar). Dessutom, blir förslaget ändå detsamma efter detta arbete så ska en flytt ske först efter att en ny skola är klar, inte en mellanflytt till Kyrkeby!

Till sist: En investering på 300 miljoner utöver 150 miljoner till dammbygget + den normala nivån på 70-80 miljoner/år i Arvika låter inte genomförbart ... Den kalkylen skulle vi vilja se som intressenter för våra barn/ungdomar och skattebetalare i Arvika Kommun!

Gunnarskogs Bygdelag

gm Ronny OlssonOrdförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.