2015-09-18 06:00

2015-09-18 09:33

Vikene skola nedläggningshotad

ARVIKA

Nu finns förslag på nedläggning av skolan i Vikene och barnen skall istället gå i Edane skola. Det har bland lärare tidigare diskuterats eventuell flyttning av mellanstadiet till Edane och detta verkar ju mer logiskt så låt de små barnen i lågstadiet gå kvar i Vikene. När det blir dags för de minsta barnen så blir även övergången från förskola till skola lättare med närheten till skolan. Då finns i alla fall skolan kvar... och Coop.

Apropå ny superhögstadieskola för 850 elever i Arvika så måste man fundera på hur vissa politiker tänker. Tror inte för ett ögonblick att detta skulle vara en fördel för eleverna och kanske inte för personalen heller. Att sen ordföranden nämner att det finns större högstadieskolor, skulle detta vara något positivt? Vad händer då med Centralskolan som måste renoveras eftersom det är rot-renovering och då oavsett användningssätt och ägare eller skall den rivas?

Brunskogsbo

Nu finns förslag på nedläggning av skolan i Vikene och barnen skall istället gå i Edane skola. Det har bland lärare tidigare diskuterats eventuell flyttning av mellanstadiet till Edane och detta verkar ju mer logiskt så låt de små barnen i lågstadiet gå kvar i Vikene. När det blir dags för de minsta barnen så blir även övergången från förskola till skola lättare med närheten till skolan. Då finns i alla fall skolan kvar... och Coop.

Apropå ny superhögstadieskola för 850 elever i Arvika så måste man fundera på hur vissa politiker tänker. Tror inte för ett ögonblick att detta skulle vara en fördel för eleverna och kanske inte för personalen heller. Att sen ordföranden nämner att det finns större högstadieskolor, skulle detta vara något positivt? Vad händer då med Centralskolan som måste renoveras eftersom det är rot-renovering och då oavsett användningssätt och ägare eller skall den rivas?

Brunskogsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.