2015-09-18 09:28

2015-09-18 09:28

Skulle vilja se din kalkyl

RITZ: Replik till Gösta Frödin

Att rusta Ritz till ett fungerande hus för olika typer av aktiviteter inom nuvarande huskropp menar Gösta Frödin är en halvmesyr. Nej, Gösta Frödin vill satsa stort, ytterligare 25 miljoner. Det är ca 10 miljoner mindre än de kalkyler som presenterades i måndagens AN. Då får vi en större scen, fler publikplatser och kan ta emot större teaterföreställningar och musikaler påstår han. Jag skulle vilja se din kalkyl, Gösta, för någon av dessa större föreställningar? Det vore intressant om du presenterade en sådan. Jag tror du får svårt att fylla publikplatserna om besökarna själva skall betala biljetterna...

Våra ideella föreningar och skolor är säkert mycket tacksamma för rimliga hyror. Oftast räcker också lokalerna till. Blir tillströmningen stor kan man ju ge flera föreställningar.

Ett så litet stort” kulturhus som du förespråkar är inte ens en halvmesyr - det blir bara mycket dyrt.

Ge oss tillgång ett rimligt rustat Ritz så snart som möjligt!

Nils-Gunnar Andersson, f d kulturpolitiker och Ritz-lobbyist

Att rusta Ritz till ett fungerande hus för olika typer av aktiviteter inom nuvarande huskropp menar Gösta Frödin är en halvmesyr. Nej, Gösta Frödin vill satsa stort, ytterligare 25 miljoner. Det är ca 10 miljoner mindre än de kalkyler som presenterades i måndagens AN. Då får vi en större scen, fler publikplatser och kan ta emot större teaterföreställningar och musikaler påstår han. Jag skulle vilja se din kalkyl, Gösta, för någon av dessa större föreställningar? Det vore intressant om du presenterade en sådan. Jag tror du får svårt att fylla publikplatserna om besökarna själva skall betala biljetterna...

Våra ideella föreningar och skolor är säkert mycket tacksamma för rimliga hyror. Oftast räcker också lokalerna till. Blir tillströmningen stor kan man ju ge flera föreställningar.

Ett så litet stort” kulturhus som du förespråkar är inte ens en halvmesyr - det blir bara mycket dyrt.

Ge oss tillgång ett rimligt rustat Ritz så snart som möjligt!

Nils-Gunnar Andersson, f d kulturpolitiker och Ritz-lobbyist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.