2015-09-16 06:00

2015-09-16 06:00

Kulturen i Arvika är värd mer än en halvmesyr!

ARVIKA: Inget som kan kallas kulturhusGösta Frödin (FP)

Ritz. För någon vecka sedan diskuterade Kommunledningsutskottet vad man skulle göra med Ritz, som nu är stängt på grund av eftersatt underhåll. Man bestämde sig för att inrikta sig på en nödvändig renovering och handikappanpassning och kanske någon kvalitetshöjning i en eller annan del. Kostnad troligen ca 25 miljoner.

Gott så, men det blir ingen större scen och ingen större salong för publiken, så något som kan kallas kulturhus blir det inte. Och just en större scen och möjlighet att ta emot en större publik är vad vi i Arvika saknar allra mest! Jag säger därför: tänk om och tänk ett steg till! För ytterligare 25 miljoner kan vi få ett ordentligt kulturhus! Därmed kan vi ta emot större teaterföreställningar, musikaler, musikföreställningar och mycket mer. Vi får en ordentlig scen för Ingesunds musikhögskola och folkhögskola, för Estetiska skolan, teaterföreningen och kanske kommunala musikskolan med flera.

25 miljoner ytterligare är en hel del pengar, men gör vi det inte nu, så blir det mycket dyrare. Ett nybyggt kulturhus kostar flera hundra miljoner och en senare tillbyggnad av Ritz blir dyrare är att göra det i ett sammanhang. Är pengarna svåra att avsätta omgående, så kan men om nödvändigt lägga ut bygget över ett par år. Det är bättre än den föreslagna halvmesyren.

Väljer man att genomföra den föreslagna renoveringen nu för att senare bygga ut en större scen och salong, så lär vi får vänta åtskilliga år! Det är osannolikt att man skulle vara beredd att ta nästa steg i den nära framtiden.

Arvika är en attraktiv kommun, men vi har ändå en tendens att tappa befolkning. Den rika kulturen och de många människorna som på olika sätt bidrar till denna är troligen den faktor som allra mest skapar Arvikas attraktivitet och gör Arvika välkänt långt utanför Värmland. Detta goda rykte är mycket mer värt än många påkostade reklamkampanjer!

Låt oss ta vara på och utveckla kulturkommunen Arvika! Till glädje för många Arvikabor och till glädje för många besökare, som kanske så småningom blir Arvikabor. En viktig pusselbit i detta är att det finns en bra scen och salong för kulturen. Ritz kan till en begränsad kostnad bli denna pusselbit som ytterligare lyfter Arvika som attraktiv kulturkommun! Tappa inte bort den här möjligheten genom att satsa på en halvmesyr!

Gott så, men det blir ingen större scen och ingen större salong för publiken, så något som kan kallas kulturhus blir det inte. Och just en större scen och möjlighet att ta emot en större publik är vad vi i Arvika saknar allra mest! Jag säger därför: tänk om och tänk ett steg till! För ytterligare 25 miljoner kan vi få ett ordentligt kulturhus! Därmed kan vi ta emot större teaterföreställningar, musikaler, musikföreställningar och mycket mer. Vi får en ordentlig scen för Ingesunds musikhögskola och folkhögskola, för Estetiska skolan, teaterföreningen och kanske kommunala musikskolan med flera.

25 miljoner ytterligare är en hel del pengar, men gör vi det inte nu, så blir det mycket dyrare. Ett nybyggt kulturhus kostar flera hundra miljoner och en senare tillbyggnad av Ritz blir dyrare är att göra det i ett sammanhang. Är pengarna svåra att avsätta omgående, så kan men om nödvändigt lägga ut bygget över ett par år. Det är bättre än den föreslagna halvmesyren.

Väljer man att genomföra den föreslagna renoveringen nu för att senare bygga ut en större scen och salong, så lär vi får vänta åtskilliga år! Det är osannolikt att man skulle vara beredd att ta nästa steg i den nära framtiden.

Arvika är en attraktiv kommun, men vi har ändå en tendens att tappa befolkning. Den rika kulturen och de många människorna som på olika sätt bidrar till denna är troligen den faktor som allra mest skapar Arvikas attraktivitet och gör Arvika välkänt långt utanför Värmland. Detta goda rykte är mycket mer värt än många påkostade reklamkampanjer!

Låt oss ta vara på och utveckla kulturkommunen Arvika! Till glädje för många Arvikabor och till glädje för många besökare, som kanske så småningom blir Arvikabor. En viktig pusselbit i detta är att det finns en bra scen och salong för kulturen. Ritz kan till en begränsad kostnad bli denna pusselbit som ytterligare lyfter Arvika som attraktiv kulturkommun! Tappa inte bort den här möjligheten genom att satsa på en halvmesyr!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.