2015-09-14 11:02

2015-09-14 11:02

Ständigt nedläggningshotad

BRUNSKOG

Skolan var ny 2001. Jag hade ett barn som började förskola och en i sexan. I alla år, utom då det är valår har vi ständigt fått läsa att denna skola är nedläggningshotad.

Hur kunde kommunen bygga förskola och skola då den bara 15 år senare ska göras om till enbart förskola?

Är den anpassad till det? Tycker inte det känns värst långt tänkt med våra skattemedel. De större barnen ska köras till Edane. Varför är det alltid elever från de mindre skolorna som ska flytta på sig? Det kanske går att göra tvärsom?

Vill inte kommunen ha en levande landsbygd eller ska vi alla klämma in oss i stan?

Tänk om en gång till innan ni tar era beslut och låt framför allt inte personal och berörda behöva få information via mejl eller läsa tidningen!

Maria Haglund

Skolan var ny 2001. Jag hade ett barn som började förskola och en i sexan. I alla år, utom då det är valår har vi ständigt fått läsa att denna skola är nedläggningshotad.

Hur kunde kommunen bygga förskola och skola då den bara 15 år senare ska göras om till enbart förskola?

Är den anpassad till det? Tycker inte det känns värst långt tänkt med våra skattemedel. De större barnen ska köras till Edane. Varför är det alltid elever från de mindre skolorna som ska flytta på sig? Det kanske går att göra tvärsom?

Vill inte kommunen ha en levande landsbygd eller ska vi alla klämma in oss i stan?

Tänk om en gång till innan ni tar era beslut och låt framför allt inte personal och berörda behöva få information via mejl eller läsa tidningen!

Maria Haglund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.