2015-09-11 09:39

2015-09-11 09:39

Vi står inte bakom Jessens pressmeddelande

EDA

Vi vill på detta vis klargöra att vi sitter med i Styrelsen för Eda Arbetarekommun och ställer oss inte bakom det pressmeddelande som Ordförande Hans-Peter Jessen påstår.

Vi har inte blivit kallade på något styrelsemöte eller på något annat vis fått kännedom om pressmeddelandet, före det blev publicerat.

Vi anser att vi som styrelseledamöter ordinarie eller ersättare, spelar ingen roll- borde få veta att det kommer att gå ut ett pressmeddelande. Vi ser framemot att få ta del av protokollet där styrelsen har ställt sig bakom pressmeddelandet.

Evy Andersson

Bo Guldbrandsson

Michael Johansson

Vi har inte blivit kallade på något styrelsemöte eller på något annat vis fått kännedom om pressmeddelandet, före det blev publicerat.

Vi anser att vi som styrelseledamöter ordinarie eller ersättare, spelar ingen roll- borde få veta att det kommer att gå ut ett pressmeddelande. Vi ser framemot att få ta del av protokollet där styrelsen har ställt sig bakom pressmeddelandet.

Evy Andersson

Bo Guldbrandsson

Michael Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.