2015-09-11 09:40

2015-09-11 09:40

Elevernas synpunkter jätteviktiga

ARVIKA: Ny högstadieskola

Rebecca Månsson tar upp en mycket viktig fråga när hon lyfter en oro för att en relativt stor skola riskerar att skapa otrygghet med ökad risk för mobbning.

Skolan måste utformas så att det blir trygga och bra sociala delområden. Där ska olika arbetslag jobba med vissa av klasserna. Där blir inte eleverna fiskar i ett hav. Men samtidigt har alla eleverna lika tillgång till den elevhälsa med skolsköterska, kurator, studievägledare, specialpedagog etc som hjälper lärarna att tillsammans med eleverna skapa trygghet och inlärningshjälp efter behov. Och lärarna i de olika arbetslagen har ämneskollegor i närheten som de kan prata med och utbyta idéer med. För även om miljön i lokalen är viktig så är människornas samverkan i lokalen ännu viktigare.

Elever ska vara delaktiga i processen med hur man tycker att en ny högstadieskola ska se ut. För utformningen är viktig och elevernas synpunkter på den är jätteviktiga.

Kenneth Johannesson

Lärare och politiker

Skolan måste utformas så att det blir trygga och bra sociala delområden. Där ska olika arbetslag jobba med vissa av klasserna. Där blir inte eleverna fiskar i ett hav. Men samtidigt har alla eleverna lika tillgång till den elevhälsa med skolsköterska, kurator, studievägledare, specialpedagog etc som hjälper lärarna att tillsammans med eleverna skapa trygghet och inlärningshjälp efter behov. Och lärarna i de olika arbetslagen har ämneskollegor i närheten som de kan prata med och utbyta idéer med. För även om miljön i lokalen är viktig så är människornas samverkan i lokalen ännu viktigare.

Elever ska vara delaktiga i processen med hur man tycker att en ny högstadieskola ska se ut. För utformningen är viktig och elevernas synpunkter på den är jätteviktiga.

Kenneth Johannesson

Lärare och politiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.