2015-09-08 18:45

2015-09-08 18:45

Vägen som Gud glömde del 2

VÄGSTANDARD: Dålig beläggning mellan Sulvik och ÅmotforsPendlaren

Efter att i flera år pendlat på väg 650 mellan Sulvik och Åmotfors undrar man ju om Svevia och bestämmande myndigheter/kommuner inte vill göra nåt åt vägstandarden och underhållet på denna sträcka. Bulor och gropar finns det gott om och värst är det från Skattebol till Sulvik och mellan Tannerud och Åmotfors åt andra hållet.

Svevia har sprutat på grus i flera år men inte har detta blivit nåt bättre. För att inte tala om underhållet på vintern, decimeterhöga isspår att köra i och helt värdelöst underhåll gjorde att t.o.m. boende utefter väg 650 åkte omvägar för att på närmsta sätt komma på bättre körbar väg och inte köra sönder fordonen för vägen var fruktansvärd.

Att detta resulterar i ökad miljöpåverkan och ökat väg och bilslitage är ju självklart.

Är verkligen trafiken på denna väg så liten? Eftersom man kör denna sträckan så tycker man inte det.

Man ser „mindre” vägar i både Eda och Arvika kommun med betydligt bättre beläggning och underhåll.

Vore ju bra om Svevia kunde bemöta kritiken för jag är absolut inte ensam om att fundera på detta.

Svevia har sprutat på grus i flera år men inte har detta blivit nåt bättre. För att inte tala om underhållet på vintern, decimeterhöga isspår att köra i och helt värdelöst underhåll gjorde att t.o.m. boende utefter väg 650 åkte omvägar för att på närmsta sätt komma på bättre körbar väg och inte köra sönder fordonen för vägen var fruktansvärd.

Att detta resulterar i ökad miljöpåverkan och ökat väg och bilslitage är ju självklart.

Är verkligen trafiken på denna väg så liten? Eftersom man kör denna sträckan så tycker man inte det.

Man ser „mindre” vägar i både Eda och Arvika kommun med betydligt bättre beläggning och underhåll.

Vore ju bra om Svevia kunde bemöta kritiken för jag är absolut inte ensam om att fundera på detta.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.