2015-09-08 06:00

2015-09-08 18:45

Stort är inte alltid bra

ARVIKA: Om högstadiesatsningenRebecca Månsson

Skolsammanslagning. Jag läste i Arvika Nyheter att ni vill göra om Kyrkeby, Central och Järven.

I alla fall så vill jag bara berätta en synvinkel som jag tycker ni ska värdera. Jag och flera av mina vänner tycker att det här är mycket dumt därför att:

En så stor skola skulle skapa en jobbig miljö för eleverna. Alla skulle bli som en fisk i havet och mobbning skulle sträcka sig mycket längre. Tänk till exempel på hur stort grupptryck det skulle bli gällande tobak? Om folk har svårt att stå emot de små rökgrupperna på Kyrkeby och Central, hur skulle det då gå på en så stor skola?

Skadegörelsen skulle bli mycket stor, kolla till exempel på hur skåpen på skolorna ser ut? Och golvet? Det är mycket äckligt med allt från pennor till spott och jag har till och med sett fimpar... Toaletterna ska vi inte ens prata om. Jag är imponerad av städerskorna som alltid får göra rent.

En stor skola medför inte trygghet på samma sätt som flera små. Då vet du vart du har ditt, vart du har dina vänner och hur allt funkar. Detta går inte i samma utsträckning på en så stor skola.

Självklart kan man bygga en ny skola om det saknas resurser men jag tycker inte man ska röra om sådär och trycka ihop alla eleverna.

Med förhoppning om att politikerna ska se det från våran vinkel.

I alla fall så vill jag bara berätta en synvinkel som jag tycker ni ska värdera. Jag och flera av mina vänner tycker att det här är mycket dumt därför att:

En så stor skola skulle skapa en jobbig miljö för eleverna. Alla skulle bli som en fisk i havet och mobbning skulle sträcka sig mycket längre. Tänk till exempel på hur stort grupptryck det skulle bli gällande tobak? Om folk har svårt att stå emot de små rökgrupperna på Kyrkeby och Central, hur skulle det då gå på en så stor skola?

Skadegörelsen skulle bli mycket stor, kolla till exempel på hur skåpen på skolorna ser ut? Och golvet? Det är mycket äckligt med allt från pennor till spott och jag har till och med sett fimpar... Toaletterna ska vi inte ens prata om. Jag är imponerad av städerskorna som alltid får göra rent.

En stor skola medför inte trygghet på samma sätt som flera små. Då vet du vart du har ditt, vart du har dina vänner och hur allt funkar. Detta går inte i samma utsträckning på en så stor skola.

Självklart kan man bygga en ny skola om det saknas resurser men jag tycker inte man ska röra om sådär och trycka ihop alla eleverna.

Med förhoppning om att politikerna ska se det från våran vinkel.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.