2015-09-07 06:00

2015-09-07 10:27

Nej till mer handel

CHARLOTTENBERG: Trafiksituationen är för farligUngdom i Eda kommun

Trafik. Jag anser att det inte ska byggas mer lokaler för köpcentrum i Charlottenberg. Det är redan överbelastade vägar som ofta leder till trafikolyckor.

Inte sällan är norskregistrerade bilar inblandade. Bilar från Norge ligger som ett pärlband längs 61:an stora delar av dygnet och det leder till en farlig trafiksituation. Vägarna är dåligt planerade för så mycket trafik.

Alla butiker som finns idag går inte med vinst. Varför vill man ha tomma butikslokaler när affärer tvingas stänga? Låt butikerna som finns få kunderna som kommer istället för att bygga fler lokaler. Visst, köpcentret erbjuder många arbetstillfällen, men mindre verksamheter (företag) tvingas också att slå igen. Borde vi inte ta hand om våra lokala entreprenörer istället? Hur ser framtiden ut? Ska Eda kommun vara beroende av en ”Norgehandel” som vi inte vet något om fortsättningen på? Vi vet inte hur ekonomin Norge/Sverige ser ut om ett år eller liknande...

Nej! Satsa istället på lokala företag och kommunens egna invånare!

Inte sällan är norskregistrerade bilar inblandade. Bilar från Norge ligger som ett pärlband längs 61:an stora delar av dygnet och det leder till en farlig trafiksituation. Vägarna är dåligt planerade för så mycket trafik.

Alla butiker som finns idag går inte med vinst. Varför vill man ha tomma butikslokaler när affärer tvingas stänga? Låt butikerna som finns få kunderna som kommer istället för att bygga fler lokaler. Visst, köpcentret erbjuder många arbetstillfällen, men mindre verksamheter (företag) tvingas också att slå igen. Borde vi inte ta hand om våra lokala entreprenörer istället? Hur ser framtiden ut? Ska Eda kommun vara beroende av en ”Norgehandel” som vi inte vet något om fortsättningen på? Vi vet inte hur ekonomin Norge/Sverige ser ut om ett år eller liknande...

Nej! Satsa istället på lokala företag och kommunens egna invånare!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.