2015-09-07 10:27

2015-09-07 10:27

Gör Ritz till kulturhus nu!

ARVIKA: Dags att ageraGösta Frödin (FP)

Satsningar. På senaste kommunfullmäktige mottog Anna Ehnsjö Arvikas kommunpris för sitt mångåriga arbete med Totalteatern i Arvika. Det var mycket välförtjänt för hennes stora insats för kulturen i Arvika. Med på mötet fanns också ett stort antal av Estetiska skolans elever. Tre av dem framförde deras krav att kommunen nu måste se till att Ritz snarast öppnas för kulturaktiviteter igen. Behovet är stort!

Arvika är verkligen en kulturkommun med många eldsjälar som skapar ett brett utbud av musik, teater, konst och mycket mer. Estetiska skolan, Totalteatern, Ingesunds musikhögskola och folkhögskola, kommunala musikskolan, teaterföreningen och många fler kulturföreningar bidrar till bredden och mångfalden.

I kulturstaden Arvika saknas ett ordentligt kulturhus! De flesta av dessa föreningar saknar därför möjlighet att genomföra en hel del arrangemang och Arvikaborna och andra går miste om möjligheten att ta del av större kulturarrangemang. Arvika missar också möjligheten att erbjuda ett ännu större kulturutbud och bli ännu attraktivare på området och som boendeort!

Jag tycker precis som eleverna på Estetiska skolan: Nu är det hög tid för ett riktigt kulturhus i Arvika! I många år arbetade jag och Folkpartiet för ett kulturhus i hamnområdet. Det vore idealiskt men dyrt. Det skulle handla om flera hundra miljoner. För några år sedan genomfördes en utredning som visade på möjligheterna att bygga om Folkets hus/Ritz till ett ordentligt kulturhus med en salong för 250 till 300 sittande och till en kostnad på cirka 50 miljoner. De flesta kulturföreningarna tyckte att detta skulle vara en bra lösning. Därför har också jag ställt mig bakom detta som ett mer realistiskt alternativ.

Nu har utredningen legat till sig ett par år, medan renoveringsbehovet av Ritz blivit allt större. Nu är det hög tid att vi beslutar att bygga om Ritz till det fina kulturhus det kan bli! Detta längtar kulturföreningar och kulturintresserade arvikabor efter! Idag åker vi till Säffle för att uppleva teater, musik och musikal i en ordentlig teatersalong. Med rätt beslut kan vi snart uppleva detta på Ritz i Arvika!

Kommunledningsutskottet ska på sitt sammanträde, i dag måndag, diskutera vad som ska göras med Ritz och när det ska ske. Min allvarliga uppmaning är: Ta nu första steget för att äntligen ge Arvikaborna och kulturen i Arvika det kulturhus som borde vara en självklar del av det som kulturkommunen Arvika kan erbjuda!!

Arvika är verkligen en kulturkommun med många eldsjälar som skapar ett brett utbud av musik, teater, konst och mycket mer. Estetiska skolan, Totalteatern, Ingesunds musikhögskola och folkhögskola, kommunala musikskolan, teaterföreningen och många fler kulturföreningar bidrar till bredden och mångfalden.

I kulturstaden Arvika saknas ett ordentligt kulturhus! De flesta av dessa föreningar saknar därför möjlighet att genomföra en hel del arrangemang och Arvikaborna och andra går miste om möjligheten att ta del av större kulturarrangemang. Arvika missar också möjligheten att erbjuda ett ännu större kulturutbud och bli ännu attraktivare på området och som boendeort!

Jag tycker precis som eleverna på Estetiska skolan: Nu är det hög tid för ett riktigt kulturhus i Arvika! I många år arbetade jag och Folkpartiet för ett kulturhus i hamnområdet. Det vore idealiskt men dyrt. Det skulle handla om flera hundra miljoner. För några år sedan genomfördes en utredning som visade på möjligheterna att bygga om Folkets hus/Ritz till ett ordentligt kulturhus med en salong för 250 till 300 sittande och till en kostnad på cirka 50 miljoner. De flesta kulturföreningarna tyckte att detta skulle vara en bra lösning. Därför har också jag ställt mig bakom detta som ett mer realistiskt alternativ.

Nu har utredningen legat till sig ett par år, medan renoveringsbehovet av Ritz blivit allt större. Nu är det hög tid att vi beslutar att bygga om Ritz till det fina kulturhus det kan bli! Detta längtar kulturföreningar och kulturintresserade arvikabor efter! Idag åker vi till Säffle för att uppleva teater, musik och musikal i en ordentlig teatersalong. Med rätt beslut kan vi snart uppleva detta på Ritz i Arvika!

Kommunledningsutskottet ska på sitt sammanträde, i dag måndag, diskutera vad som ska göras med Ritz och när det ska ske. Min allvarliga uppmaning är: Ta nu första steget för att äntligen ge Arvikaborna och kulturen i Arvika det kulturhus som borde vara en självklar del av det som kulturkommunen Arvika kan erbjuda!!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.