2015-08-28 06:00

2015-08-28 11:17

Viktiga butiker i glesbygd

SKILLINGMARK: Fortsatt köptrohet behövs

Närhet. Jag bor på landet. Är det inte så vi säger vi som bor i glesbygd? Det är långt till mycket, men inte till allt. Inte till min dagligvaruaffär.

Det tycker jag inte heller jag ska behöva ha. Fem kilometer till butiken, nästa 30 kilometer bort. En skillnad på 50 kilometer, varorna ska ju hem också.

Nu har det kommit positiva signaler från Konsum Värmland när det gäller Coop Nära i såväl Brunskog som Skillingmark som gör min stolt som konsummedlem. Detta av två skäl; det sätt som personal, medlemmar och övriga kunder ställt upp för att vända den nedåtgående trenden. Men också för det sätt som konsumledningen gett respons för detta.

Glesbygden behöver sina butiker. Det är en del i att bevara en levande landsbygd. Skulle tro att det inom Arvika Nyheters spridningsområde också finns flera livsmedelsproducenter som levererar till våra butiker. Dessa arbetstillfällen är viktiga i glesbygd.

Butiken i Skillingmark är min, men jag besöker även den i Brunskog emellanåt. Jag kan inte annat än att beundra den personal som jag träffar. Uppskattar den service som jag får och det arbetade de lägger ner för att göra butikerna ännu bättre för oss kunder. Nu till framtiden. Inga beslut är fattade om butikernas framtid. Vill därför uppmana till fortsatt köptrohet. Allt för att få ha kvar Coop Nära i Skillingmark och Brunskog.

Bia Eklund

Det tycker jag inte heller jag ska behöva ha. Fem kilometer till butiken, nästa 30 kilometer bort. En skillnad på 50 kilometer, varorna ska ju hem också.

Nu har det kommit positiva signaler från Konsum Värmland när det gäller Coop Nära i såväl Brunskog som Skillingmark som gör min stolt som konsummedlem. Detta av två skäl; det sätt som personal, medlemmar och övriga kunder ställt upp för att vända den nedåtgående trenden. Men också för det sätt som konsumledningen gett respons för detta.

Glesbygden behöver sina butiker. Det är en del i att bevara en levande landsbygd. Skulle tro att det inom Arvika Nyheters spridningsområde också finns flera livsmedelsproducenter som levererar till våra butiker. Dessa arbetstillfällen är viktiga i glesbygd.

Butiken i Skillingmark är min, men jag besöker även den i Brunskog emellanåt. Jag kan inte annat än att beundra den personal som jag träffar. Uppskattar den service som jag får och det arbetade de lägger ner för att göra butikerna ännu bättre för oss kunder. Nu till framtiden. Inga beslut är fattade om butikernas framtid. Vill därför uppmana till fortsatt köptrohet. Allt för att få ha kvar Coop Nära i Skillingmark och Brunskog.

Bia Eklund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.