2015-08-28 06:00

2015-08-28 11:16

Omställningar tar tid

SVAR

Tack D.F, för att du är en sån trogen läsare av mina insändare att du sparar dem i många år. Den första insändaren som du tar upp gällde skolan. Jag är stolt över att HEL lyckades stoppa förslaget att lägga ner högstadiet i Koppom. De senaste årens stora barnkullar visar att vi och de partier som stödde oss i den frågan hade rätt.

Vad gäller ekonomin så vänder det inte från minus till plus på några få månader. Högst på dagordningen är att få ner antalet sjukskrivningar, som både personligt och ekonomiskt är dyrbart.

Eda, liksom många kommuner i Sverige, har de senaste åren haft ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Det gäller försörjningsstöd och placeringar av barn och unga. Att vända den utvecklingen är ett långsiktigt arbete.

Vi försöker se till att kommunens pengar används där de gör störst nytta. Det finns svårigheter att nå fram till ”drömbilden” delvis beroende på att några få kommuninvånare lyckas hålla tjänstemän sysselsatta med sina problem trots utslag hos länsstyrelsen eller domstol. Den som fått sin sak prövad och inte är nöjd med beslutet kan överklaga till en högre instans.

Hans Nilsson, kommunalråd Eda Kommun

Tack D.F, för att du är en sån trogen läsare av mina insändare att du sparar dem i många år. Den första insändaren som du tar upp gällde skolan. Jag är stolt över att HEL lyckades stoppa förslaget att lägga ner högstadiet i Koppom. De senaste årens stora barnkullar visar att vi och de partier som stödde oss i den frågan hade rätt.

Vad gäller ekonomin så vänder det inte från minus till plus på några få månader. Högst på dagordningen är att få ner antalet sjukskrivningar, som både personligt och ekonomiskt är dyrbart.

Eda, liksom många kommuner i Sverige, har de senaste åren haft ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Det gäller försörjningsstöd och placeringar av barn och unga. Att vända den utvecklingen är ett långsiktigt arbete.

Vi försöker se till att kommunens pengar används där de gör störst nytta. Det finns svårigheter att nå fram till ”drömbilden” delvis beroende på att några få kommuninvånare lyckas hålla tjänstemän sysselsatta med sina problem trots utslag hos länsstyrelsen eller domstol. Den som fått sin sak prövad och inte är nöjd med beslutet kan överklaga till en högre instans.

Hans Nilsson, kommunalråd Eda Kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.