2015-08-03 08:43

2015-08-03 08:43

Planfri korsning

ARVIKA: Om hamnområdetHerr Phornebrandt

Med denna enkla skiss vill jag visa, att Gösta Frödins förslag, att gräva ner vägen i en tunnel under järnvägen vid tobaken, är försvarbar.

Den nuvarande rondellen får vara kvar, men utfarten över järnvägen stängs av.

Vid ”vägtunnelns” utfart mot Kyrkviken skapas en rondell för trafiken österut mot Olssons Brygga, samt västerut mot båthamnen och kyrkan.

För fri järnvägstrafik stänger man övergången för landsvägstrafik vid Olssons Brygga.

Med denna enkla skiss vill jag visa, att Gösta Frödins förslag, att gräva ner vägen i en tunnel under järnvägen vid tobaken, är försvarbar.

Den nuvarande rondellen får vara kvar, men utfarten över järnvägen stängs av.

Vid ”vägtunnelns” utfart mot Kyrkviken skapas en rondell för trafiken österut mot Olssons Brygga, samt västerut mot båthamnen och kyrkan.

För fri järnvägstrafik stänger man övergången för landsvägstrafik vid Olssons Brygga.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.