2015-07-20 06:00

2015-07-20 06:00

Jag var den ende ordinarie

EDA: Sakfel

Replik: Prioritera bättre. Grattis, medlemmarna går tydligen emot ordföranden Christer Danielsson, insändare är helt i sin ordning. Till och med dåliga, med sakfel.

Prioritering är ett stort ord, gäller inte enbart kommunpolitiken i Eda och Nya Moderaterna i Edas interna åsikter. För mig gäller det utifrån valresultaten i kommun- och landstingsvalet 2014? Förstår att det är svårt när man måste se helheten och förstå förutsättningarna. När situationen blev sådan att jag måste ta det lugnt och prioritera, blev valen:

1. Avsägelse ordförandeposten i M i Eda.

2. Edas kommunpolitik, ersättare går in som ordinarie, allt enligt reglementen mm.

3. Landstingspolitiken blev därför mitt val, anledningarna var flera men den viktigaste var att jag är den enda ordinarie moderata landstingsfullmäktigeledamoten från Eda.

Eda ingår i västra valkretsen, de andra är Arvika (två ledamöter) och Årjäng (0 ledamot). Det finns ingen M-ersättare från västra valkretsen, ersättare från annan valkrets hade fått gått in. Resultatet hade blivit två i stället för tre från västra valkretsen, därför tagna beslutet.

Förslag från er, i insändarfrågan får ni stå för er syn, jag och andra för vår syn. Min tid bestämmer jag själv över. Folkvalda plikten består av både kommun- och landstingsvald ledamot, därför valen.

Johnny Lundgren

Charlottenbergsbo

Därmed drar vi ett streck för den här debatten /Insändarredaktionen

Prioritering är ett stort ord, gäller inte enbart kommunpolitiken i Eda och Nya Moderaterna i Edas interna åsikter. För mig gäller det utifrån valresultaten i kommun- och landstingsvalet 2014? Förstår att det är svårt när man måste se helheten och förstå förutsättningarna. När situationen blev sådan att jag måste ta det lugnt och prioritera, blev valen:

1. Avsägelse ordförandeposten i M i Eda.

2. Edas kommunpolitik, ersättare går in som ordinarie, allt enligt reglementen mm.

3. Landstingspolitiken blev därför mitt val, anledningarna var flera men den viktigaste var att jag är den enda ordinarie moderata landstingsfullmäktigeledamoten från Eda.

Eda ingår i västra valkretsen, de andra är Arvika (två ledamöter) och Årjäng (0 ledamot). Det finns ingen M-ersättare från västra valkretsen, ersättare från annan valkrets hade fått gått in. Resultatet hade blivit två i stället för tre från västra valkretsen, därför tagna beslutet.

Förslag från er, i insändarfrågan får ni stå för er syn, jag och andra för vår syn. Min tid bestämmer jag själv över. Folkvalda plikten består av både kommun- och landstingsvald ledamot, därför valen.

Johnny Lundgren

Charlottenbergsbo

Därmed drar vi ett streck för den här debatten /Insändarredaktionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.