2015-07-17 16:24

2015-07-17 16:24

Taxan inte högre för komposterare

ARVIKA

Förtydligande om framtida renhållningsavgifter och svar till ”Med kluven tunga”

Mot bakgrund av artikel i AN och insändare om framtida avgifter för renhållning, vill vi kommunicera att de nya avgifterna ännu inte är beslutade och de av oss tidigare redovisade uppgifterna är felaktiga. Huvudförslaget är en styrande taxa som innebär att den som utsorterar matavfall i delat kärl kommer att få ungefär samma kostnad som den har idag. Den som väljer att inte sortera kommer att få en markant ökad kostnad och den som väljer hemkompostering kommer att få ungefär samma kostnad som den med delat kärl eller något lägre, dock kommer avgiften för hemkompostering att vara högre än motsvarande avgift är idag. Avgifterna kommer att beslutas av Kommunfullmäktige under hösten.

Renhållningschef Dan Johansson

Förtydligande om framtida renhållningsavgifter och svar till ”Med kluven tunga”

Mot bakgrund av artikel i AN och insändare om framtida avgifter för renhållning, vill vi kommunicera att de nya avgifterna ännu inte är beslutade och de av oss tidigare redovisade uppgifterna är felaktiga. Huvudförslaget är en styrande taxa som innebär att den som utsorterar matavfall i delat kärl kommer att få ungefär samma kostnad som den har idag. Den som väljer att inte sortera kommer att få en markant ökad kostnad och den som väljer hemkompostering kommer att få ungefär samma kostnad som den med delat kärl eller något lägre, dock kommer avgiften för hemkompostering att vara högre än motsvarande avgift är idag. Avgifterna kommer att beslutas av Kommunfullmäktige under hösten.

Renhållningschef Dan Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.