2015-07-17 16:24

2015-07-17 16:24

Märklig invandrarmatematik

SVERIGE: Räkna med plus eller minusSifferolle

Siffror. Räknar vi med att resan till jobbet kostar x kronor plus att slitaget på bilen kostar x kronor samt att vi betalar x kronor i skatt på vårt arbete så lönar det sig inte att arbeta.

Räknar vi med att ett nyfött barn i Sverige kostar x kronor i kostnader för födsel och x kronor i kostnader för att föda upp barnet till 18 års ålder. Räknar vi dessutom med att det kostar massor med x kronor i utbildning och kostnader för diverse fritidsaktiviteter till vuxen ålder så är det ekonomiskt vansinne att skaffa barn över huvud taget.

Räknar vi med att en invandrare kostar en del x kronor för inslussningen i det svenska samhället så är invandringen en ren förlust.

Märkligt nog, eller lyckligtvis så räknar man matematiskt i en budgetberäkning inte enbart med minustecken.

Arbetet ger förutom avdragen en lön som överstiger utgifterna.

Våra nordiska barn ger efter ett par miljoner i utgifter kapital tillbaka i form av till övervägande delen dugliga samhällsmedborgare som bidrar till vår gemensamma nationalekonomi.

Våra invandrare, oftast betydligt bättre utbildade än vi och med ett generationsföryngrande tillskott ger ett kapital tillbaka i form av till övervägande delen dugliga samhällsmedborgare som bidrar till vår gemensamma nationalekonomi.

Märk väl med oftast mindre utgifter för samhället än för oss som är svenskar sedan år 1400, vilket väl är ungefär 0,4 % av vår befolkning.

Till de medborgare som är rädda för att pensionspengarna försvinner så kan jag meddela att, de försvinner garanterat om vi inte föryngrar arbetskraften genom invandring!

Räknar vi med att ett nyfött barn i Sverige kostar x kronor i kostnader för födsel och x kronor i kostnader för att föda upp barnet till 18 års ålder. Räknar vi dessutom med att det kostar massor med x kronor i utbildning och kostnader för diverse fritidsaktiviteter till vuxen ålder så är det ekonomiskt vansinne att skaffa barn över huvud taget.

Räknar vi med att en invandrare kostar en del x kronor för inslussningen i det svenska samhället så är invandringen en ren förlust.

Märkligt nog, eller lyckligtvis så räknar man matematiskt i en budgetberäkning inte enbart med minustecken.

Arbetet ger förutom avdragen en lön som överstiger utgifterna.

Våra nordiska barn ger efter ett par miljoner i utgifter kapital tillbaka i form av till övervägande delen dugliga samhällsmedborgare som bidrar till vår gemensamma nationalekonomi.

Våra invandrare, oftast betydligt bättre utbildade än vi och med ett generationsföryngrande tillskott ger ett kapital tillbaka i form av till övervägande delen dugliga samhällsmedborgare som bidrar till vår gemensamma nationalekonomi.

Märk väl med oftast mindre utgifter för samhället än för oss som är svenskar sedan år 1400, vilket väl är ungefär 0,4 % av vår befolkning.

Till de medborgare som är rädda för att pensionspengarna försvinner så kan jag meddela att, de försvinner garanterat om vi inte föryngrar arbetskraften genom invandring!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.