2015-07-01 13:41

2015-07-01 13:41

Olyckliga omständigheter ledde till tragisk utgång

ARVIKA: Brand i seniorboende

Replik. Med utgångspunkt i den tragiska olycka där en man omkom i en brand har Sune Johansson väckt frågor rörande säkerheten i Arvikas boenden.

Den aktuella fastigheten där branden inträffade är inte ett så kallat särskilt boende utan ett seniorboende. Detta är att jämföra med ett vanligt boende, där kraven inte är lika som i äldreboende. Brandskyddet som finns i den aktuella lägenheten har fungerat som det ska, men olyckliga omständigheter har gjort att utgången blev tragisk. Inom samtliga vårdboenden i Arvika Kommun finns brandlarm som är godkända enligt dagens regler, och i varje lägenhet/rum finns detektorer som löser ut brandlarmet vid rökutveckling. Varje lägenhet/rum är byggt som en egen brandcell med de brandkrav som fanns när byggnaden uppfördes, detta för att förhindra/fördröja brandspridning.. Systematiskt brandskyddsarbete utförs kontinuerligt i alla äldreboenden i samarbete mellan fastighetsbolagets personal och personal samt chefer inom Vård och omsorg

I Sverige infördes krav om att installera sprinkler i alla nybyggda vårdboenden från och med 1 januari 2012. De vårdboenden som byggts efter 2009 inom Arvika Kommun har försetts med sprinkler (Akkva, Biet och det nybyggda LSS boendet på Kamomillgatan).

Vårdpersonalen utbildas kontinuerligt i brandkunskap enligt plan, som är upprättad i samråd med räddningstjänsten. När brandlarmet går ska vårdpersonalen ta reda på var brandlarmet har utlöst och agera utifrån att rädda, larma, släcka och utrymma.

Peter Söderström

 

Den aktuella fastigheten där branden inträffade är inte ett så kallat särskilt boende utan ett seniorboende. Detta är att jämföra med ett vanligt boende, där kraven inte är lika som i äldreboende. Brandskyddet som finns i den aktuella lägenheten har fungerat som det ska, men olyckliga omständigheter har gjort att utgången blev tragisk. Inom samtliga vårdboenden i Arvika Kommun finns brandlarm som är godkända enligt dagens regler, och i varje lägenhet/rum finns detektorer som löser ut brandlarmet vid rökutveckling. Varje lägenhet/rum är byggt som en egen brandcell med de brandkrav som fanns när byggnaden uppfördes, detta för att förhindra/fördröja brandspridning.. Systematiskt brandskyddsarbete utförs kontinuerligt i alla äldreboenden i samarbete mellan fastighetsbolagets personal och personal samt chefer inom Vård och omsorg

I Sverige infördes krav om att installera sprinkler i alla nybyggda vårdboenden från och med 1 januari 2012. De vårdboenden som byggts efter 2009 inom Arvika Kommun har försetts med sprinkler (Akkva, Biet och det nybyggda LSS boendet på Kamomillgatan).

Vårdpersonalen utbildas kontinuerligt i brandkunskap enligt plan, som är upprättad i samråd med räddningstjänsten. När brandlarmet går ska vårdpersonalen ta reda på var brandlarmet har utlöst och agera utifrån att rädda, larma, släcka och utrymma.

Peter Söderström

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.