2015-07-01 13:38

2015-07-01 13:38

Flytta busshållplatsen till kvarteret Bryggaren nu!

ARVIKA: Busshållplats

Efter långa diskussioner och starkt engagemang från allmänheten har nu en majoritet av politikerna i Arvika bestämt att busshållplatsen tills vidare ska ligga kvar på Palmviken. Detta i väntan på vad som kommer att ske med hamnområdet.

För min del anser jag att det är viktigt att vi nu flyttar busshållplatsen närmare järnvägsstationen. Inte till torget, men till kvarteret Bryggaren, parkeringen bakom systembolaget.

För det första så kommer det att dröja länge innan det blir möjligt att lägga en busshållplats i hamnområdet, om man nu skulle tycka att det är lämpligt. Det tar ett flertal år innan vi har en planskild korsning till hamnen. Det tar ytterligare ett flertal år innan det har byggts en över- eller undergång från busshållplatsen till stationen. Möjligheten att lägga en busshållplats i hamnen ligger alltså många år bort i tiden. Vill man flytta busshållplatsen till hamnen när detta blir möjligt, så finns ju den möjligheten kvar då.

För det andra är utvecklingen av centrala Arvika en viktig fråga för att ta vara på den trivsamma stadskärnan med möjlighet att handla, fika och flanera och därmed locka både Arvikabor och besökare till besök. I den utvecklingen är Palmviksorådet en viktig del. Det finns inget tryck på att få etablera sig där sägs det. Det är kanske rätt idag, när det ligger ett bussgarage där, men kommer detta bort så blir vägen till en etablering kortare, och intresset troligen större!

För det tredje så är en smidig omstigning mellan buss och tåg för en effektiv, daglig arbetspendling en viktig faktor för en orts attraktivitet som bostadsort. Detta framkommer i alla undersökningar som görs kring människors resvanor och vad som styr valet av bostadsort. Även om inte antalet pendlare som byter från buss till tåg är mycket stort idag. så är denna möjighet en viktig faktor för många.

För oss i Folkpartiet är en närmare koppling mellan busshållplatsen och järnvägsstationen en viktig pusselbit i utvecklandet av Arvika som attraktiv ort för boende. Det känns bra att vi är överens om att inte lägga någon busshållplats på torget men trist att ingenting alls händer! Ett flertal utredningar har pekat på fördelar med att flytta busshållplatsen närmare järnvägsstationen. Det är dags att komma till skott i frågan nu, och kvarteret Bryggaren är en lämplig plats!

Gösta Frödin (FP)

För min del anser jag att det är viktigt att vi nu flyttar busshållplatsen närmare järnvägsstationen. Inte till torget, men till kvarteret Bryggaren, parkeringen bakom systembolaget.

För det första så kommer det att dröja länge innan det blir möjligt att lägga en busshållplats i hamnområdet, om man nu skulle tycka att det är lämpligt. Det tar ett flertal år innan vi har en planskild korsning till hamnen. Det tar ytterligare ett flertal år innan det har byggts en över- eller undergång från busshållplatsen till stationen. Möjligheten att lägga en busshållplats i hamnen ligger alltså många år bort i tiden. Vill man flytta busshållplatsen till hamnen när detta blir möjligt, så finns ju den möjligheten kvar då.

För det andra är utvecklingen av centrala Arvika en viktig fråga för att ta vara på den trivsamma stadskärnan med möjlighet att handla, fika och flanera och därmed locka både Arvikabor och besökare till besök. I den utvecklingen är Palmviksorådet en viktig del. Det finns inget tryck på att få etablera sig där sägs det. Det är kanske rätt idag, när det ligger ett bussgarage där, men kommer detta bort så blir vägen till en etablering kortare, och intresset troligen större!

För det tredje så är en smidig omstigning mellan buss och tåg för en effektiv, daglig arbetspendling en viktig faktor för en orts attraktivitet som bostadsort. Detta framkommer i alla undersökningar som görs kring människors resvanor och vad som styr valet av bostadsort. Även om inte antalet pendlare som byter från buss till tåg är mycket stort idag. så är denna möjighet en viktig faktor för många.

För oss i Folkpartiet är en närmare koppling mellan busshållplatsen och järnvägsstationen en viktig pusselbit i utvecklandet av Arvika som attraktiv ort för boende. Det känns bra att vi är överens om att inte lägga någon busshållplats på torget men trist att ingenting alls händer! Ett flertal utredningar har pekat på fördelar med att flytta busshållplatsen närmare järnvägsstationen. Det är dags att komma till skott i frågan nu, och kvarteret Bryggaren är en lämplig plats!

Gösta Frödin (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.