2015-07-01 13:34

2015-07-01 13:37

Det bygger på lokala förutsättningar

REPLIK: Om Fritidsbanken

Svar till Jan Humlekil. Jag är från Fritidsbankens sida. Glad att Jan Humlekil förstått och beskriver Fritidsbankens värdegrund så som den är, inklusive några av de positiva bieffekter som följer.

Jag vill dock förtydliga begreppet ”Gratis”... Det finns kostnader kring driften av en Fritidsbank, då det behövs både lokal och bemanning. Detta är en fråga som helt bygger på lokala förutsättningar. Ett antal lokala aktörer som vill att Fritidsbanken ska finnas på orten hanterar den frågan tillsammans, och här finns många olika lösningar. Ibland finns någon ledig lokal i de egna nätverken som då denne erbjuder för verksamheten. När det gäller lokal och bemanning, så är en av anledningarna till att kommunerna är intresserade att Fritidsbanken en bra arbetsprövningsplats som skapar välbefinnande och som i flera fall leder till nya arbetstillfällen. Kommunerna ser också att det skapas ett lokalt engagemang kring denna mötesplats. En plats som genom återbruk ger alla människor möjlighet att testa på olika idrotts- och fritidsaktiviteter, utan att brist på utrustning ska vara ett hinder. Detta är några av de värden som kommuner och andra aktörer ser vinning i och därför väljer att stötta verksamheten.

Gratis... det ska det vara för allmänheten, för ortsborna, för ungarna som ska på friluftsdag i skolan, för den äldre som lagt skidorna på hyllan för 10-20 år sedan, eller för den som aldrig provat.

Gratis... för att det är begagnad utrustning, begränsad utlåningstid, för att låta fler prova på och för att skapa ett intresse, för folkhälsan och ett gott syfte

Fritidsbanken är inne i en expansiv utvecklingsfas och vi gör allt för att hålla ihop denna värdegrund. För varje ny kommun som verksamheten startas i kommer nya utmaningar och viktiga frågor som behöver lösas. Men med varje ny Fritidsbank kommer också nya kompetenser och erfarenheter in och vi kan då gemensamt hitta rätt genom ödmjukhet och samverkan.

Vi är oerhört glada för det intresse och stöd som Värmlands kommuner ger oss, förhoppningen är solklar, vi vill ge någonting trovärdigt och värdefullt tillbaka. Tillsammans bygger vi Fritidsbanken! Ett Värmlandskoncept som just nu står modell för hela landet.

Svar till Jan Humlekil. Jag är från Fritidsbankens sida. Glad att Jan Humlekil förstått och beskriver Fritidsbankens värdegrund så som den är, inklusive några av de positiva bieffekter som följer.

Jag vill dock förtydliga begreppet ”Gratis”... Det finns kostnader kring driften av en Fritidsbank, då det behövs både lokal och bemanning. Detta är en fråga som helt bygger på lokala förutsättningar. Ett antal lokala aktörer som vill att Fritidsbanken ska finnas på orten hanterar den frågan tillsammans, och här finns många olika lösningar. Ibland finns någon ledig lokal i de egna nätverken som då denne erbjuder för verksamheten. När det gäller lokal och bemanning, så är en av anledningarna till att kommunerna är intresserade att Fritidsbanken en bra arbetsprövningsplats som skapar välbefinnande och som i flera fall leder till nya arbetstillfällen. Kommunerna ser också att det skapas ett lokalt engagemang kring denna mötesplats. En plats som genom återbruk ger alla människor möjlighet att testa på olika idrotts- och fritidsaktiviteter, utan att brist på utrustning ska vara ett hinder. Detta är några av de värden som kommuner och andra aktörer ser vinning i och därför väljer att stötta verksamheten.

Gratis... det ska det vara för allmänheten, för ortsborna, för ungarna som ska på friluftsdag i skolan, för den äldre som lagt skidorna på hyllan för 10-20 år sedan, eller för den som aldrig provat.

Gratis... för att det är begagnad utrustning, begränsad utlåningstid, för att låta fler prova på och för att skapa ett intresse, för folkhälsan och ett gott syfte

Fritidsbanken är inne i en expansiv utvecklingsfas och vi gör allt för att hålla ihop denna värdegrund. För varje ny kommun som verksamheten startas i kommer nya utmaningar och viktiga frågor som behöver lösas. Men med varje ny Fritidsbank kommer också nya kompetenser och erfarenheter in och vi kan då gemensamt hitta rätt genom ödmjukhet och samverkan.

Vi är oerhört glada för det intresse och stöd som Värmlands kommuner ger oss, förhoppningen är solklar, vi vill ge någonting trovärdigt och värdefullt tillbaka. Tillsammans bygger vi Fritidsbanken! Ett Värmlandskoncept som just nu står modell för hela landet.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.