2015-06-18 18:30

2015-06-18 18:30

Hur säkra är Arvikas boenden?

ARVIKA: brandsäkerhet

Frågeställning. Att en äldre man dog i samband med en brand vid det kommunala serviceboendet Korpralen i Arvika den 7 juni är kanske ingen vanlig händelse i Arvika. Men den skapar en frågeställning om varför detta kunde inträffa samt om brandsäkerheten vid alla serviceboende, äldreboende och vårdanläggningar inom kommunen är tillräcklig för att skydda de som bor eller vårdas där. I fallet vid Korpralen var tydligen inte brandskyddet tillräckligt.

Den brand som förorsakade den aktuelle mannens död sägs ha uppstått och utvecklats under ca en halvtimmes tid innan automatlarmet till räddningstjänsten utlöstes. När räddnings-tjänsten efter en färdväg om ca 800 meter och några minuter efter mottaget larm kom fram till serviceboendet var mannen redan död. För några år sedan aktualiserade SVT:s -Uppdrag Granskning - ett liknande fall i Nybro som sedan branschtidningen ” Brandsäkert” beskrev i en artikel med rubriken ” Äldre riskerar livet på äldreboende” genom avsaknad av tillförlitligt brandskydd. En brand i ett bostadsrum kan vara fullt utvecklad på 4-5 minuter enligt sakkunnig expertis. Brandlarmsfunktionen vid Korpralen klarade inte av att rädda den berörde mannens liv. Hur är det för de övriga boende vid Korpralen ,- andra serviceboende-,- äldreboende -och vårdhem i kommunen. Anses det finnas tillräckliga brandskyddande funktioner vid dessa som vissa av ligger längre från räddningstjänsten än Korpralen. Sprinklersystem hävdas av expertis som den mest brandskyddande släckningsutrustningen och sätts in i alla nybyggda äldrevårds-byggnader. Det anses av kommunerna vara för dyrt att montera i tidigare byggda boenden.

Det kostar 250-300 kr per kvadratmeter släckningsyta . Ett laminatgolv kostar mera per kv.m. Men det är ju ont om pengar i kommunerna. En del av resurserna går till köp av elhybridbilar ( 370.000 kr) per bil som väl också nyttjas inom äldrevården. Priset för en sådan bil motsvarar kostnaden för ca 1.300 monterade sprinklers i byggnad.

En annan viktig del när det gäller brandskydd i vårdboenden är personalens kompetens att ingripa då brand uppstår. De skall även starta utrymning av personer när brand uppstår. Klarar personaldimensionen i dag av detta. I lagregler föreskrivs skyldighet att utbilda personalen om åtgärder vid bränder. Hur är det i Arvika kommun. Har berörd personal inkl. vikarier och kanske inhyrd personal nämnda kompetens för att ingripa när brand uppstår. Jag är släkting till den omkomne mannen vid Korpralen. Därför vill jag veta mera. Jag tror att både de boende inom kommunens äldreboenden och vårdinrättningar liksom deras anhöriga genom händelsen vid Korpralen också vill få veta mera om brandsäkerheten och om möjliga åtgärder där deras äldre eller vårdade anhöriga bor. Svar önskas från högste ansvariga politiker.

Sune Johansson

Den brand som förorsakade den aktuelle mannens död sägs ha uppstått och utvecklats under ca en halvtimmes tid innan automatlarmet till räddningstjänsten utlöstes. När räddnings-tjänsten efter en färdväg om ca 800 meter och några minuter efter mottaget larm kom fram till serviceboendet var mannen redan död. För några år sedan aktualiserade SVT:s -Uppdrag Granskning - ett liknande fall i Nybro som sedan branschtidningen ” Brandsäkert” beskrev i en artikel med rubriken ” Äldre riskerar livet på äldreboende” genom avsaknad av tillförlitligt brandskydd. En brand i ett bostadsrum kan vara fullt utvecklad på 4-5 minuter enligt sakkunnig expertis. Brandlarmsfunktionen vid Korpralen klarade inte av att rädda den berörde mannens liv. Hur är det för de övriga boende vid Korpralen ,- andra serviceboende-,- äldreboende -och vårdhem i kommunen. Anses det finnas tillräckliga brandskyddande funktioner vid dessa som vissa av ligger längre från räddningstjänsten än Korpralen. Sprinklersystem hävdas av expertis som den mest brandskyddande släckningsutrustningen och sätts in i alla nybyggda äldrevårds-byggnader. Det anses av kommunerna vara för dyrt att montera i tidigare byggda boenden.

Det kostar 250-300 kr per kvadratmeter släckningsyta . Ett laminatgolv kostar mera per kv.m. Men det är ju ont om pengar i kommunerna. En del av resurserna går till köp av elhybridbilar ( 370.000 kr) per bil som väl också nyttjas inom äldrevården. Priset för en sådan bil motsvarar kostnaden för ca 1.300 monterade sprinklers i byggnad.

En annan viktig del när det gäller brandskydd i vårdboenden är personalens kompetens att ingripa då brand uppstår. De skall även starta utrymning av personer när brand uppstår. Klarar personaldimensionen i dag av detta. I lagregler föreskrivs skyldighet att utbilda personalen om åtgärder vid bränder. Hur är det i Arvika kommun. Har berörd personal inkl. vikarier och kanske inhyrd personal nämnda kompetens för att ingripa när brand uppstår. Jag är släkting till den omkomne mannen vid Korpralen. Därför vill jag veta mera. Jag tror att både de boende inom kommunens äldreboenden och vårdinrättningar liksom deras anhöriga genom händelsen vid Korpralen också vill få veta mera om brandsäkerheten och om möjliga åtgärder där deras äldre eller vårdade anhöriga bor. Svar önskas från högste ansvariga politiker.

Sune Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.