2015-06-16 14:47

2015-06-16 14:47

Välkomne!

BYAMOSSARNA

Harsyra å Bockeramm å fârske skôtt tå gran

severes dä på Prinsbröllôp där bort i Hûvvestan.

Di ä Välkomne te Byamôssane! Där tror ja vesst

di kan nype sä e blötmôlt å en å âen ätbar kvest.

Urban Andersson

Harsyra å Bockeramm å fârske skôtt tå gran

severes dä på Prinsbröllôp där bort i Hûvvestan.

Di ä Välkomne te Byamôssane! Där tror ja vesst

di kan nype sä e blötmôlt å en å âen ätbar kvest.

Urban Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.