2015-06-16 14:56

2015-06-16 14:56

Arvika sjukhus ska vara kvar!

LANDSTINGET: Akutkirurgin

Replik

Svar på insändare av Styrelsen för Verdandi i Arvika.

Värmlandssamverkans bestämda uppfattning är att Arvika sjukhus ska finnas kvar och utvecklas. I Arvika finns och ska det fortsatt finnas akut omhändertagande av patienter på sjukhusets akutmottagning som är öppen 24 timmar varje dygn hela året. I planerna för utveckling av sjukhuset finns bland annat en helikopterplatta för att på ett säkert sätt transportera patienter med ambulanshelikoptern. Landstingsstyrelsen har också tagit beslut om att öppna en dialysavdelning i Arvika och planering för detta pågår. I landstingsplanen finns beslut om att se över sjukhusen uppdrag för att de ska utvecklas. Detta gäller alla tre sjukhusen i Värmland, detta för att rätt vård ska ges på rätt nivå av rätt kompetens.

Beslutet om stängning av den akuta kirurgin i Arvika togs av hälso- och sjukvårdsledningen efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fler gånger påpekat allvarliga brister i patientsäkerheten. Landstinget i Värmlands främsta uppgift är att tillgodose patienternas behov av vård, ge vård av hög kvalitet och prioritera patientsäkerheten. Detta påverkar hur vården planeras och lokaliseras. För att ha hög kvalitet måste vi ge rätt vård på rätt plats, då använder vi också resurserna på bästa sätt.

VärmlandssamverkanFredrik Larsson (M), Jane Larsson (C), Marianne Utterdahl (SIV), Jesper Johansson (MP), Elisabeth Kihlström (KD), Gert Ohlsson (FP)

Svar på insändare av Styrelsen för Verdandi i Arvika.

Värmlandssamverkans bestämda uppfattning är att Arvika sjukhus ska finnas kvar och utvecklas. I Arvika finns och ska det fortsatt finnas akut omhändertagande av patienter på sjukhusets akutmottagning som är öppen 24 timmar varje dygn hela året. I planerna för utveckling av sjukhuset finns bland annat en helikopterplatta för att på ett säkert sätt transportera patienter med ambulanshelikoptern. Landstingsstyrelsen har också tagit beslut om att öppna en dialysavdelning i Arvika och planering för detta pågår. I landstingsplanen finns beslut om att se över sjukhusen uppdrag för att de ska utvecklas. Detta gäller alla tre sjukhusen i Värmland, detta för att rätt vård ska ges på rätt nivå av rätt kompetens.

Beslutet om stängning av den akuta kirurgin i Arvika togs av hälso- och sjukvårdsledningen efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fler gånger påpekat allvarliga brister i patientsäkerheten. Landstinget i Värmlands främsta uppgift är att tillgodose patienternas behov av vård, ge vård av hög kvalitet och prioritera patientsäkerheten. Detta påverkar hur vården planeras och lokaliseras. För att ha hög kvalitet måste vi ge rätt vård på rätt plats, då använder vi också resurserna på bästa sätt.

VärmlandssamverkanFredrik Larsson (M), Jane Larsson (C), Marianne Utterdahl (SIV), Jesper Johansson (MP), Elisabeth Kihlström (KD), Gert Ohlsson (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.