2015-06-16 14:57

2015-06-16 14:57

Äntligen parkeringsskiva!

ARVIKA

År 2004! Motionerade jag om att det borde införas Parkeringsskiva i Arvika. Detta för att göra det lättare att finna parkeringsplats i centrala Arvika och därmed göra staden ännu populärare för den som vill besöka centrum för att shoppa, äta eller bara flanera. Motionen besvarades och lades till den pågående parkeringsutredningen. Jag har vid flera tillfällen därefter tagit upp frågan i kommunfullmäktige, och efterlyst resultatet av parkeringsutredningen.

Nu, 11 år senare, är utredningen färdig och P-skiva har införts i centrala Arvika från första juni.

ÄNTLIGEN vill jag efter känd förebild utropa!

Jag tror att det blir mycket bra för köpstaden Arvika. Omsättningen på de centrala p-platserna kommer att öka och det blir alltså lättare att finna en ledig plats.P-skivan är också enkel att hantera, när man lärt sig hur den fungerar. Parkeringen blir också avgiftsfri, så länge man följer bestämmelserna. En utökad kontroll är nödvändig för att systemet ska fungera, och något vi får acceptera för att få ett enkelt parkeringssystem. Efter en inkörningsperiod är jag övetygad om att P-skivan kommer att fungera utmäkrt för Arvika-bor och för besökare!

Grattis Arvikabor till att äntligen, efter elva års utredande, få ett enkelt och bra pareringssystem i centrala Arvika!

Gösta Frödin (FP)

År 2004! Motionerade jag om att det borde införas Parkeringsskiva i Arvika. Detta för att göra det lättare att finna parkeringsplats i centrala Arvika och därmed göra staden ännu populärare för den som vill besöka centrum för att shoppa, äta eller bara flanera. Motionen besvarades och lades till den pågående parkeringsutredningen. Jag har vid flera tillfällen därefter tagit upp frågan i kommunfullmäktige, och efterlyst resultatet av parkeringsutredningen.

Nu, 11 år senare, är utredningen färdig och P-skiva har införts i centrala Arvika från första juni.

ÄNTLIGEN vill jag efter känd förebild utropa!

Jag tror att det blir mycket bra för köpstaden Arvika. Omsättningen på de centrala p-platserna kommer att öka och det blir alltså lättare att finna en ledig plats.P-skivan är också enkel att hantera, när man lärt sig hur den fungerar. Parkeringen blir också avgiftsfri, så länge man följer bestämmelserna. En utökad kontroll är nödvändig för att systemet ska fungera, och något vi får acceptera för att få ett enkelt parkeringssystem. Efter en inkörningsperiod är jag övetygad om att P-skivan kommer att fungera utmäkrt för Arvika-bor och för besökare!

Grattis Arvikabor till att äntligen, efter elva års utredande, få ett enkelt och bra pareringssystem i centrala Arvika!

Gösta Frödin (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.