2015-06-15 12:11

2015-06-15 12:13

Problem i hemtjänsten

ÅMOTFORS: Skattehöjningar torde vara behövliga

Läste i AN den 5/6 en insändare med åsikter om hemtjänsten i Åmotfors.

Emellertid är det nog så att det inte bara är i Åmotfors eller Eda kommun hemtjänsten ”går på knäna”. Det är no i nutiden ganska vanligt i de flesta kommuner i vårt avlånga land.

Orsak härtill är nog i den flesta fall bristande överensstämmelse mellan resurser och efterfrågan/behov, detta beroende på allt för snäva ekonomiska budgetramar, för att hålla önskvärd bemanning. Något som varken personal eller chefer råder över.

I stället brukar man åberopa att ökad effektivisering skulle vara problemens lösning. Detta har lett till att hemtjänsten allt mera splittras upp på en massa noga schemalagda snabba punktinsatser med mycket snäv tidtabell.

Detta leder till att det dagliga arbetet måste utföras under ständig tidspress vilket leder till stress och sliter på personalen.

Den personliga kontakten mellan vårdtagare och personal blir då också lidande. Ökade personalresurser är i realiteten vad som skulle behövas för att avhjälpa problemen.

Detta kostar emellertid pengar och skattehöjningar torde därför vara behövliga om man skall nå resultat men skattehöjningar är aldrig populära.

En ökad förståelse och solidaritet mellan olika intresse- och befolkningsgrupper är därför välbehövlig för att man för allas vårt bästa skulle kunna återvända till en del av folkhemsidealen.

Pensionär och skattebetalare, men med ett förflutet inom kommunal och social förvaltning

Emellertid är det nog så att det inte bara är i Åmotfors eller Eda kommun hemtjänsten ”går på knäna”. Det är no i nutiden ganska vanligt i de flesta kommuner i vårt avlånga land.

Orsak härtill är nog i den flesta fall bristande överensstämmelse mellan resurser och efterfrågan/behov, detta beroende på allt för snäva ekonomiska budgetramar, för att hålla önskvärd bemanning. Något som varken personal eller chefer råder över.

I stället brukar man åberopa att ökad effektivisering skulle vara problemens lösning. Detta har lett till att hemtjänsten allt mera splittras upp på en massa noga schemalagda snabba punktinsatser med mycket snäv tidtabell.

Detta leder till att det dagliga arbetet måste utföras under ständig tidspress vilket leder till stress och sliter på personalen.

Den personliga kontakten mellan vårdtagare och personal blir då också lidande. Ökade personalresurser är i realiteten vad som skulle behövas för att avhjälpa problemen.

Detta kostar emellertid pengar och skattehöjningar torde därför vara behövliga om man skall nå resultat men skattehöjningar är aldrig populära.

En ökad förståelse och solidaritet mellan olika intresse- och befolkningsgrupper är därför välbehövlig för att man för allas vårt bästa skulle kunna återvända till en del av folkhemsidealen.

Pensionär och skattebetalare, men med ett förflutet inom kommunal och social förvaltning

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.