2015-06-15 06:00

2015-06-15 12:16

Eda byskvaller

VÄSTVÄRMLAND: Prioriteringar

Nyheter. Jag är inte själv prenumerant eller lösnummerköpare av Arvika Nyheter men har ändå tillgång till nämnda alster. Det kanske då är lite ojust av mej att komma med synpunkter på tidningen utan att på något sätt bidra till tidningens fortlevnad.

Varför? Jo, för det första tycker jag att en lokaltidning värd att betala dyrt för borde innehålla mer av lokalt anknutet material och inte till stora delar sådant som tidigare varit publicerat i länstidningarna. Tycker också att det är uppenbart att det publiceras mycket köpta artiklar vars största betydelse tycks vara att fylla de få sidorna som ibland är så fåtaliga att de knapp räcker till att slå in lunchsmörgåsen i. Att tidningen marknadsförs som Arvika Nyheter torde vara en väl tilltagen överdrift. EDA BYSKVALLER skulle nog vara en mer relevant beskrivning. Att få ta del av att det stulits en cykel i Koppom och en bråkstake har blivit utvisad från en affär i Charlottenberg torde ha ett ringa allmänintresse. Av allt som publicerats om vad som försiggår i Edas kommunhus skulle nog passa bättre i en amerikansk serietidning som skulle kunna heta United clowns in Eda. Är det helt stiltje i Arvikas kommunhus? Skärpning Arvika Nyheter.

Christer Ekenstierna (-)

 

Svar direkt.

Vi på Arvika Nyheter har att göra den bästa tidning vi kan med de medel som tilldelats oss.

I uppdraget ingår att bevaka Arvika och Eda kommuner och båda kommunerna har en hög hushållstäckning vad gäller papperstidningen. Materialet som publiceras i AN domineras trots det av nyheter, nöje och kultur från Arvikatrakten och våra Edaprenumeranter har ofta önskemål om att vi ska skriva mer om vad som händer i deras kommun.

Det stämmer som du säger att vi sedan många år tillbaka delar material med NWT-koncernens tidningar och det händer att vi använder deras nyheter när vår personalstyrka inte räcker till, men än fler artiklar går från AN till NWT.

Att göra en lokaltidning är att försöka göra en tidning som passar så många som möjligt från barn upp till 100 år kanske, och då säger det sig självt att allt inte kan passa alla. Då vore det enklare att göra en fisketidning eller en hästtidning, där målgruppen är mer väldefinierad. Vårt mål är dock att göra en tidning som våra prenumeranter uppskattar.

Veronica Nordenberg Olsson

Chefredaktör

Varför? Jo, för det första tycker jag att en lokaltidning värd att betala dyrt för borde innehålla mer av lokalt anknutet material och inte till stora delar sådant som tidigare varit publicerat i länstidningarna. Tycker också att det är uppenbart att det publiceras mycket köpta artiklar vars största betydelse tycks vara att fylla de få sidorna som ibland är så fåtaliga att de knapp räcker till att slå in lunchsmörgåsen i. Att tidningen marknadsförs som Arvika Nyheter torde vara en väl tilltagen överdrift. EDA BYSKVALLER skulle nog vara en mer relevant beskrivning. Att få ta del av att det stulits en cykel i Koppom och en bråkstake har blivit utvisad från en affär i Charlottenberg torde ha ett ringa allmänintresse. Av allt som publicerats om vad som försiggår i Edas kommunhus skulle nog passa bättre i en amerikansk serietidning som skulle kunna heta United clowns in Eda. Är det helt stiltje i Arvikas kommunhus? Skärpning Arvika Nyheter.

Christer Ekenstierna (-)

 

Svar direkt.

Vi på Arvika Nyheter har att göra den bästa tidning vi kan med de medel som tilldelats oss.

I uppdraget ingår att bevaka Arvika och Eda kommuner och båda kommunerna har en hög hushållstäckning vad gäller papperstidningen. Materialet som publiceras i AN domineras trots det av nyheter, nöje och kultur från Arvikatrakten och våra Edaprenumeranter har ofta önskemål om att vi ska skriva mer om vad som händer i deras kommun.

Det stämmer som du säger att vi sedan många år tillbaka delar material med NWT-koncernens tidningar och det händer att vi använder deras nyheter när vår personalstyrka inte räcker till, men än fler artiklar går från AN till NWT.

Att göra en lokaltidning är att försöka göra en tidning som passar så många som möjligt från barn upp till 100 år kanske, och då säger det sig självt att allt inte kan passa alla. Då vore det enklare att göra en fisketidning eller en hästtidning, där målgruppen är mer väldefinierad. Vårt mål är dock att göra en tidning som våra prenumeranter uppskattar.

Veronica Nordenberg Olsson

Chefredaktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.