2015-06-12 09:19

2015-06-12 09:19

Vi står bakom motionen

FRITIDSANLÄGGNINGAR EDA

Michael Johansson har i linje med det Socialdemokratiska partiprogrammet i Eda, föreslagit en utvärdering av driftformen för våra fritidsanläggningar. I rådande budgetläge kan en bolagisering av Valfjället, Noresund och Gränshallen säkerställa det idag rika föreningslivet vår fina kommun har.

Vi kan alla läsa i Värmlands Folkblad 8/6 att S-ledaren i Eda anser att Johansson har brutit mot de Socialdemokratiska stadgarna då han inte har förankrat motionen på ett medlemsmöte. S-ledaren har själv lämnat in en motion tillsammans med moderaterna och folkpartiet gällande Valfjället , som inte har blivit förankrad i vare sig styrelsen, medlemsmöte eller fullmäktigegruppen.

Styrelsen för Åmotfors Socialdemokratiska föreningen vill på detta sätt visa att vi stödjer Michael Johanssons motion gällande bolagiseringen av de tre fritidsanläggningarna.

Per Warg

Kathy Överby Nilsson

Mattias Mellgren

Bo Guldbrandsson

Evy Andersson

Jan-Henki Undbekken

Michael Johansson har i linje med det Socialdemokratiska partiprogrammet i Eda, föreslagit en utvärdering av driftformen för våra fritidsanläggningar. I rådande budgetläge kan en bolagisering av Valfjället, Noresund och Gränshallen säkerställa det idag rika föreningslivet vår fina kommun har.

Vi kan alla läsa i Värmlands Folkblad 8/6 att S-ledaren i Eda anser att Johansson har brutit mot de Socialdemokratiska stadgarna då han inte har förankrat motionen på ett medlemsmöte. S-ledaren har själv lämnat in en motion tillsammans med moderaterna och folkpartiet gällande Valfjället , som inte har blivit förankrad i vare sig styrelsen, medlemsmöte eller fullmäktigegruppen.

Styrelsen för Åmotfors Socialdemokratiska föreningen vill på detta sätt visa att vi stödjer Michael Johanssons motion gällande bolagiseringen av de tre fritidsanläggningarna.

Per Warg

Kathy Överby Nilsson

Mattias Mellgren

Bo Guldbrandsson

Evy Andersson

Jan-Henki Undbekken

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.