2015-06-12 06:00

2015-06-16 14:56

Gör klart 61:an vid Eda glasbruk först

EDA: Fler vägsatsningar behövs

södra länken. Läser att Eda kommun skall avsätta 8,5miljoner till lokalgata (södra länken) i Charlottenberg.

Det är konstigt att så fort som Kjell Ericsson talesman för Olav Thongruppen piper så står kommunens tjänstemän i givakt och redo att gå Thongruppen till mötes. Vore det inte klokt att Eda kommun gjorde klart det projekt som ni och trafikverket har från gränsen via Eda Glasbruk och till Charlottenberg innan ni tar på er ett nytt projekt så att ni kan bevisa för oss som bor på Eda Glasbruk att ni tar oss skattebetalare på allvar.

Det finns flera företag än bara Olav Thons imperium som vill växa men de kanske inte har några pengar att bjuda på mat för. Vet bara att till exempel Eda Supermarked vill bygga ut sin affär men det är kanske inte noga med att skapa arbetstillfällen på landsbygden när Thon styr Eda kommun. Byt ut en del tjänstemän på kommunen och få in kompetent personal som har kunskap.

Anställ folk efter kompetens och inte efter vilka de har som vänner. Det är inte bara ett frågetecken runt upphandlingar som görs bakom ryggen på kommunens invånare!

Det är konstigt att så fort som Kjell Ericsson talesman för Olav Thongruppen piper så står kommunens tjänstemän i givakt och redo att gå Thongruppen till mötes. Vore det inte klokt att Eda kommun gjorde klart det projekt som ni och trafikverket har från gränsen via Eda Glasbruk och till Charlottenberg innan ni tar på er ett nytt projekt så att ni kan bevisa för oss som bor på Eda Glasbruk att ni tar oss skattebetalare på allvar.

Det finns flera företag än bara Olav Thons imperium som vill växa men de kanske inte har några pengar att bjuda på mat för. Vet bara att till exempel Eda Supermarked vill bygga ut sin affär men det är kanske inte noga med att skapa arbetstillfällen på landsbygden när Thon styr Eda kommun. Byt ut en del tjänstemän på kommunen och få in kompetent personal som har kunskap.

Anställ folk efter kompetens och inte efter vilka de har som vänner. Det är inte bara ett frågetecken runt upphandlingar som görs bakom ryggen på kommunens invånare!

  • Skattebetalare i Eda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.