2015-06-03 16:47

2015-06-03 16:47

Kommunfullmäktige beslutar om avgifterna

REPLIK

Arvika kommuns avgifter är beslutade av Kommunfullmäktige. Kommunens avgifter får inte överstiga kommunens självkostnadspris. Avgiften för måltider när man vistas på korttidsplats alternativt växelvårdplats är 116 kronor/dygn. I måltidsavgiften ingår frukost, lunch, middag, mellanmål och kaffe inklusive bröd. Måltidsavgiften faktureras utifrån antalet dygn man vistas på korttidsplatsen alternativt växelvårdplatsen. Kommunens självkostnadspris är 122 kronor/dygn.

Brukaren skriver att det har kommit ett meddelande att lunchen skulle höjas från 65 kronor till 80 kronor. Lunchpriset för brukare med insatser från Vård och omsorg har inför 2015 höjts från 65 till 70 kronor. Läs gärna mer om våra avgifter på kommunens hemsida.

Vård och omsorg har av brukare blivit uppmärksammade på att man inte har fått möjlighet att äta lunch innan man har åkt hem efter en tids vistelse på korttidsplats alternativt växelvårdsplats. Verksamheten har därför erbjudit lunch innan hemresan.

Eva Nilsson,

Verksamhetschef Vård och omsorg

Arvika kommuns avgifter är beslutade av Kommunfullmäktige. Kommunens avgifter får inte överstiga kommunens självkostnadspris. Avgiften för måltider när man vistas på korttidsplats alternativt växelvårdplats är 116 kronor/dygn. I måltidsavgiften ingår frukost, lunch, middag, mellanmål och kaffe inklusive bröd. Måltidsavgiften faktureras utifrån antalet dygn man vistas på korttidsplatsen alternativt växelvårdplatsen. Kommunens självkostnadspris är 122 kronor/dygn.

Brukaren skriver att det har kommit ett meddelande att lunchen skulle höjas från 65 kronor till 80 kronor. Lunchpriset för brukare med insatser från Vård och omsorg har inför 2015 höjts från 65 till 70 kronor. Läs gärna mer om våra avgifter på kommunens hemsida.

Vård och omsorg har av brukare blivit uppmärksammade på att man inte har fått möjlighet att äta lunch innan man har åkt hem efter en tids vistelse på korttidsplats alternativt växelvårdsplats. Verksamheten har därför erbjudit lunch innan hemresan.

Eva Nilsson,

Verksamhetschef Vård och omsorg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.