2015-05-18 12:20

2015-05-18 12:20

Solcellsparodin fortsätter

ENERGIPOLITIK: Nya stolligheter

underkänt. Alliansregeringen utredde i sju år vilka regler som skulle gälla, när ägare av solcellsanläggningar skulle sälja överskottet ut på nätet. Strax före valet lade de fram ett förslag, som underkändes av EU.

Ny regering, ny stolligheter. Regeringen föreslår en straffskatt på egenproducerad el. Arvika drabbas dubbelt. Konkursförvaltaren söker en ny ägare till Sveriges sista solcellsfabrik. Det blir inte enklare, om så många riksdagspartier är negativa till solenergi. Arvika har nyss invigt Sveriges största solcellspark Med dagens låga elpriser är den nätt och jämt lönsam. En energiskatt på 30 öre per kilowattimme gör det besvärligt.

Jag har läst lagförslaget. Det är ologiskt och svårt att förstå, innan man inser att detta är en lång bortförklaring av att regeringen lagt sig platt för norrmännen. Annie Lööf sade i en ekointervju, att Norge i flera år velat ta bort skattebefrielsen på egenproducerad el och hon var förvånad över, att den nya regeringen gett efter så lätt.

Sverige har haft ett system med elcertifikat sedan 2003. För några år sedan inleddes att samarbete med Norge, som nu får bestämma villkoren. I lagförslaget står ”Produktion av förnybar elektrisk kraft gynnas i stället av det med Norge gemensamma elcertifikatsystemet, som säkerställer att det uppsatta målet för systemet uppfylls.”

Regeringen vet lika väl som vi andra, att detta är lögn. Elcertifikat är avsett för teknik, som är nästan mogen, som småskalig vattenkraft, kraftvärme eldad med biobränsle och vindkraft, De får sälja elcertifikat under 15 år. Priset bestäms av ”marknaden”. Denna marknad styrs av regeringen, som bestämmer hur stor andel certifierad el som elleverantörer och stora förbrukare skall ha. Industrin är undantagen. Säljaren får cirka 18 öre/kWh och för oss köpare kostar det ungefär 3 öre/kWh

För nyare teknik, som t ex solceller, krävs större stöd. De mest framgångsrika länderna, som Tyskland och Kina, ger mycket större stöd än vi gör i Sverige. Kina ger även ett mycket stora subventioner åt tillverkarna. Resultatet är att priset på solceller sjunkit oväntat snabbt och ligger nu under 5 kr/W, När det närmar sig 3 kr/W blir solceller konkurrenskraftiga utan stöd.

När regeringen skall motivera straffskatten på solcellsparker blir bortförklaringen rent komisk. ”Det finns inga skäl till varför elektrisk kraft, som sammanblandas med annan kraft skall vara undantagen från skatteplikt,”

Om solceller skall bli något mer än det som villaägare har på taket, krävs det att kommuner och bostadsbolag bygger solcellsparker på oanvänd mark och använder det vanliga elnätet för att få ut elen till delägarna. Det är bara industrier, som har egna elnät inom fabriksområdet. De betalar ingen energiskatt, så deras intresse för solceller är måttligt.

Det underligaste är ändå att regeringarna avsäger sig möjligheterna att utveckla nya energiformer och nya arbetstillfällen. I år kommer 1% av världens elproduktion att komma från solceller och drygt 3% från vindkraft. Utbyggnadstakten är högre än för kärnkraften i början av den epoken, men fler länder bygger ut. Bara Japan installerade 9 GW förra året. Toppeffekten motsvarar från 7 kärnreaktorer.

Speciellt vågkraft är som gjord för ett samarbete mellan Sverige och Norge. Vågkraften är på det stadium som vindkraften var för 25 år sedan, men kapaciteten är större och produktionen jämnare. Om det är långt avstånd till närmaste land i den förhärskande vindriktningen, går det alltid vågor generator. Fortum och Seabased bygger världens största vågkraftanläggning. Bara en del av västkusten är väl lämpad för vågkraft, men om även den norska kusten byggs ut, kan det bli en viktig del av Nordens elförsörjning. Det ger också möjlighet att vara med i en bransch som ger många jobb. Vi har en regering med miljöpartister, som värnar om miljön och socialdemokrater som värnar om arbetstillfällen. I Norge utreder stortinget om den norska oljefonden, Pensionsfond utland skall dra sig ur investeringar i fossila bränslen och i stället investera i förnybar energi.

Trots detta säger regeringarna, att elcertifikatsystemet ger oss all nödvändig förnybar energi. Det är bra om länderna samarbetar, men Norge bör inte få styra vår energipolitik.

 

Ny regering, ny stolligheter. Regeringen föreslår en straffskatt på egenproducerad el. Arvika drabbas dubbelt. Konkursförvaltaren söker en ny ägare till Sveriges sista solcellsfabrik. Det blir inte enklare, om så många riksdagspartier är negativa till solenergi. Arvika har nyss invigt Sveriges största solcellspark Med dagens låga elpriser är den nätt och jämt lönsam. En energiskatt på 30 öre per kilowattimme gör det besvärligt.

Jag har läst lagförslaget. Det är ologiskt och svårt att förstå, innan man inser att detta är en lång bortförklaring av att regeringen lagt sig platt för norrmännen. Annie Lööf sade i en ekointervju, att Norge i flera år velat ta bort skattebefrielsen på egenproducerad el och hon var förvånad över, att den nya regeringen gett efter så lätt.

Sverige har haft ett system med elcertifikat sedan 2003. För några år sedan inleddes att samarbete med Norge, som nu får bestämma villkoren. I lagförslaget står ”Produktion av förnybar elektrisk kraft gynnas i stället av det med Norge gemensamma elcertifikatsystemet, som säkerställer att det uppsatta målet för systemet uppfylls.”

Regeringen vet lika väl som vi andra, att detta är lögn. Elcertifikat är avsett för teknik, som är nästan mogen, som småskalig vattenkraft, kraftvärme eldad med biobränsle och vindkraft, De får sälja elcertifikat under 15 år. Priset bestäms av ”marknaden”. Denna marknad styrs av regeringen, som bestämmer hur stor andel certifierad el som elleverantörer och stora förbrukare skall ha. Industrin är undantagen. Säljaren får cirka 18 öre/kWh och för oss köpare kostar det ungefär 3 öre/kWh

För nyare teknik, som t ex solceller, krävs större stöd. De mest framgångsrika länderna, som Tyskland och Kina, ger mycket större stöd än vi gör i Sverige. Kina ger även ett mycket stora subventioner åt tillverkarna. Resultatet är att priset på solceller sjunkit oväntat snabbt och ligger nu under 5 kr/W, När det närmar sig 3 kr/W blir solceller konkurrenskraftiga utan stöd.

När regeringen skall motivera straffskatten på solcellsparker blir bortförklaringen rent komisk. ”Det finns inga skäl till varför elektrisk kraft, som sammanblandas med annan kraft skall vara undantagen från skatteplikt,”

Om solceller skall bli något mer än det som villaägare har på taket, krävs det att kommuner och bostadsbolag bygger solcellsparker på oanvänd mark och använder det vanliga elnätet för att få ut elen till delägarna. Det är bara industrier, som har egna elnät inom fabriksområdet. De betalar ingen energiskatt, så deras intresse för solceller är måttligt.

Det underligaste är ändå att regeringarna avsäger sig möjligheterna att utveckla nya energiformer och nya arbetstillfällen. I år kommer 1% av världens elproduktion att komma från solceller och drygt 3% från vindkraft. Utbyggnadstakten är högre än för kärnkraften i början av den epoken, men fler länder bygger ut. Bara Japan installerade 9 GW förra året. Toppeffekten motsvarar från 7 kärnreaktorer.

Speciellt vågkraft är som gjord för ett samarbete mellan Sverige och Norge. Vågkraften är på det stadium som vindkraften var för 25 år sedan, men kapaciteten är större och produktionen jämnare. Om det är långt avstånd till närmaste land i den förhärskande vindriktningen, går det alltid vågor generator. Fortum och Seabased bygger världens största vågkraftanläggning. Bara en del av västkusten är väl lämpad för vågkraft, men om även den norska kusten byggs ut, kan det bli en viktig del av Nordens elförsörjning. Det ger också möjlighet att vara med i en bransch som ger många jobb. Vi har en regering med miljöpartister, som värnar om miljön och socialdemokrater som värnar om arbetstillfällen. I Norge utreder stortinget om den norska oljefonden, Pensionsfond utland skall dra sig ur investeringar i fossila bränslen och i stället investera i förnybar energi.

Trots detta säger regeringarna, att elcertifikatsystemet ger oss all nödvändig förnybar energi. Det är bra om länderna samarbetar, men Norge bör inte få styra vår energipolitik.

 

  • Lennart Fransson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.