2015-05-18 12:20

2015-05-18 12:20

Planfri korsning måste till

ARVIKA: Hamnutveckling och järnvägsspår

Replik. Svar på insändare från herrar P Stolt, P Ohlsson och SG Johansson. Jag vill hänvisa till ett alternativ om nergrävd järnväg genom Arvika dom varit uppe o kf 28/11 2011 och 13/2 2012 svaret var att förslaget är orealistiskt och inte ekonomiskt genomförbart.

Man räknade med miljarder för att lägga spår under jord.

På min fråga hur an räknat ut detta blev svaret att man hänvisade till byggandet av Citytunneln under Malmö och färjelägespåret under Helsingborg. Där det varit helt andra förutsättningar och helt andra problem att lösa än här i i Arvika.

Nuvarandes alternativt är det som kommunen själv har beställt från Trafikverket, ”Funktionsutredning Arvika station” 5/5 2012

Där redovisas fyra förslag, dels som det är idag och ytterligare tre alternativ med åtgärder och kostnadsförslag, där alternativ fyra innebär planfri korsning med mera.

Ser man även på den riskanalys som finns i utredningen, så bryter man idag mot LSO ”Lagen om skydd vid olyckor”. Där står det att blåljusverksamheten inte får fördröjas mer än fem minuter.

I riktigt akuta fall kommer man att behöva köra igenom bomanläggningen förutsättningsvis att inte spåren är blockerade av lok eller vagnar. Det har förekommit att ambulansen fått vända om och ta en annan väg.

Att bygga en planfri korsning är ett måste innan hamnen skall utvecklas och givetvis bör en undergång till hamnområdet med uppgång till perrongerna läggas så att den passar in mot kv Bryggaren där den nya busstationen bör ligga.

Då kan nuvarande östra övergången mot Olssons brygga stängas helt och hållet och vi behöver inte lägga en gc-väg genom ”katthålet”.

 

 

Man räknade med miljarder för att lägga spår under jord.

På min fråga hur an räknat ut detta blev svaret att man hänvisade till byggandet av Citytunneln under Malmö och färjelägespåret under Helsingborg. Där det varit helt andra förutsättningar och helt andra problem att lösa än här i i Arvika.

Nuvarandes alternativt är det som kommunen själv har beställt från Trafikverket, ”Funktionsutredning Arvika station” 5/5 2012

Där redovisas fyra förslag, dels som det är idag och ytterligare tre alternativ med åtgärder och kostnadsförslag, där alternativ fyra innebär planfri korsning med mera.

Ser man även på den riskanalys som finns i utredningen, så bryter man idag mot LSO ”Lagen om skydd vid olyckor”. Där står det att blåljusverksamheten inte får fördröjas mer än fem minuter.

I riktigt akuta fall kommer man att behöva köra igenom bomanläggningen förutsättningsvis att inte spåren är blockerade av lok eller vagnar. Det har förekommit att ambulansen fått vända om och ta en annan väg.

Att bygga en planfri korsning är ett måste innan hamnen skall utvecklas och givetvis bör en undergång till hamnområdet med uppgång till perrongerna läggas så att den passar in mot kv Bryggaren där den nya busstationen bör ligga.

Då kan nuvarande östra övergången mot Olssons brygga stängas helt och hållet och vi behöver inte lägga en gc-väg genom ”katthålet”.

 

 

  • Curt Edenholm (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.