2015-05-18 12:19

2015-05-18 12:19

Låt ungdomsförbunden komma till skolorna

ARVIKA SPRÅKRÖR, GRÖN UNGDOM VÄST: Ta tillvara på ungas engagemang

Jag kan inte annat än att hålla med SSU Arvika. Självklart bör politiska organisationer få besöka kommunens skolor även under de år då det inte är val.

Bland Arvikapolitikerna talas det ofta om att för få unga engagerar sig politiskt och är med och påverkar kommunen, och just ungdomsinflytande ingår i framtidsgruppernas uppdrag för 2015. Med tanke på detta kan det tyckas märkligt att politiska organisationer inte tillåts komma till skolorna.

När jag har rest runt och pratat politik med ungdomar i Västsverige har jag märkt att många unga har ett brinnande engagemang och är fulla av åsikter, men att de inte vet hur de ska gå till väga för att deras röster ska höras. För unga är skolan den naturliga arenan för tyckande och tänkande, och genom att välkomna politiker dit sänks deras tröskel till att vara med och påverka.

En åsikt som ofta framförs i debatten om ungdomspartiernas tillträde till skolorna är att man vill försöka stänga ute extrema och främlingsfientliga organisationer. Det finns inget fel i den tanken, men man gör demokratin en björntjänst när man stänger ute också de demokratiska partierna.

Vill vi på allvar öka ungas politiska engagemang måste vi, precis som SSU Arvika skriver, låta politiker få tillträde till de arenor ungdomar känner sig bekväma i. Välkomna politiska ungdomsförbund till skolorna.

Bland Arvikapolitikerna talas det ofta om att för få unga engagerar sig politiskt och är med och påverkar kommunen, och just ungdomsinflytande ingår i framtidsgruppernas uppdrag för 2015. Med tanke på detta kan det tyckas märkligt att politiska organisationer inte tillåts komma till skolorna.

När jag har rest runt och pratat politik med ungdomar i Västsverige har jag märkt att många unga har ett brinnande engagemang och är fulla av åsikter, men att de inte vet hur de ska gå till väga för att deras röster ska höras. För unga är skolan den naturliga arenan för tyckande och tänkande, och genom att välkomna politiker dit sänks deras tröskel till att vara med och påverka.

En åsikt som ofta framförs i debatten om ungdomspartiernas tillträde till skolorna är att man vill försöka stänga ute extrema och främlingsfientliga organisationer. Det finns inget fel i den tanken, men man gör demokratin en björntjänst när man stänger ute också de demokratiska partierna.

Vill vi på allvar öka ungas politiska engagemang måste vi, precis som SSU Arvika skriver, låta politiker få tillträde till de arenor ungdomar känner sig bekväma i. Välkomna politiska ungdomsförbund till skolorna.

  • Johan Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.