2015-05-18 12:20

2015-05-18 12:20

Hur tänker ni med de kommande tiderna?

ARVIKA: Nya tidtabeller

Bytet av tågtidtabellen 14 dec. 2014 -14 juni 2015

Hur tänker ni inför kommande tågtidtabeller?

Ex. tåg 8902 från Arvika–Karlstad (Kristinehamn) ska avgå 6.27 och tåg 8901 ska samtidigt ankomma från Karlstad Arvika 6.28 och som dessutom ska avgå samtidigt 6.28 och fortsätta till Charlottenberg. Nio av tio gånger avgår tåg 8902 aldrig enligt tidtabell, vilket medför försenad ankomst till Karlstad som enligt utsatt tid ska vara 7.16.

Ex. tåg 8904 från Arvika–Karlstad (Kristinehamn) som ska avgå 7.16 ankomma Edane 7.27 och avgå samma tid 7.27. Det sker en av tio gånger, de övriga nio gångerna får vi stå i Edane och invänta försenat, mötande tåg från Karlstad som också ska ankomma Edane 7.27.

Sedan kan vi på samma tåg få stå och vänta i både Högboda och Ilanda, för andra försenade, mötande tåg. Den utsatta ankomsttiden till Karlstad är 8.03 vilket blir mer ett undantag, än en regel.

Vi som pendlar har våra arbetstider, patienter, elever och kollegor som blir lidande, pga dessa förseningar. Vi har anslutningsbussar inom Karlstad som har gått och vi får i bästa fall vänta på en senare buss eller annan turlinje som inte tar oss till den exakta hållplatsen, utan då får vi gå från den hållplatsen till vår arbetsplats, vilket ger ytterligare förseningar. Detta medför en mycket hög stressfaktor.

Vi får dessutom ta av vår flextid. Vi som pendlar med tågtrafik väljer ett kollektivt färdsätt bl a för att det är bättre för miljön.

Vi vet att godstågen har prioritet framför persontrafiken. Men det kan inte enbart vara ett argument till att våra tåg är så försenade

som de är.

Eftersom det är flera tågbolag inblandade måste ju förseningarna drabba fler än oss som pendlar från västra Värmland. Att sedan SJ som det största bolaget, lägger om sina tågtider, efter att andra tågbolag lagt sina, gör ju förvirringen än större.

Var finns den samverkansgrupp mellan alla tågbolag som ska agera, för att dessa ständiga förseningar ska upphöra?

Avslutningsvis återkommer vi till vår fråga: Hur tänker ni inför kommande tågtidtabeller?

Hur tänker ni inför kommande tågtidtabeller?

Ex. tåg 8902 från Arvika–Karlstad (Kristinehamn) ska avgå 6.27 och tåg 8901 ska samtidigt ankomma från Karlstad Arvika 6.28 och som dessutom ska avgå samtidigt 6.28 och fortsätta till Charlottenberg. Nio av tio gånger avgår tåg 8902 aldrig enligt tidtabell, vilket medför försenad ankomst till Karlstad som enligt utsatt tid ska vara 7.16.

Ex. tåg 8904 från Arvika–Karlstad (Kristinehamn) som ska avgå 7.16 ankomma Edane 7.27 och avgå samma tid 7.27. Det sker en av tio gånger, de övriga nio gångerna får vi stå i Edane och invänta försenat, mötande tåg från Karlstad som också ska ankomma Edane 7.27.

Sedan kan vi på samma tåg få stå och vänta i både Högboda och Ilanda, för andra försenade, mötande tåg. Den utsatta ankomsttiden till Karlstad är 8.03 vilket blir mer ett undantag, än en regel.

Vi som pendlar har våra arbetstider, patienter, elever och kollegor som blir lidande, pga dessa förseningar. Vi har anslutningsbussar inom Karlstad som har gått och vi får i bästa fall vänta på en senare buss eller annan turlinje som inte tar oss till den exakta hållplatsen, utan då får vi gå från den hållplatsen till vår arbetsplats, vilket ger ytterligare förseningar. Detta medför en mycket hög stressfaktor.

Vi får dessutom ta av vår flextid. Vi som pendlar med tågtrafik väljer ett kollektivt färdsätt bl a för att det är bättre för miljön.

Vi vet att godstågen har prioritet framför persontrafiken. Men det kan inte enbart vara ett argument till att våra tåg är så försenade

som de är.

Eftersom det är flera tågbolag inblandade måste ju förseningarna drabba fler än oss som pendlar från västra Värmland. Att sedan SJ som det största bolaget, lägger om sina tågtider, efter att andra tågbolag lagt sina, gör ju förvirringen än större.

Var finns den samverkansgrupp mellan alla tågbolag som ska agera, för att dessa ständiga förseningar ska upphöra?

Avslutningsvis återkommer vi till vår fråga: Hur tänker ni inför kommande tågtidtabeller?

  • Trötta resenärer från Arvika genom Monika Jansson och Ulla Grundel m. fl

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.