2015-05-17 13:17

2015-05-17 13:17

Finns bara viljan...

REPLIK

Svar till SG Johansson. För det första finns det ingen logigk i att tala om hur det var på den 60-talet, med dåvarande regering. Nu till fakta. Vägporten under bangården i Kil, bekostades av Statens vägverk, Statens Järnvägar, Kils Kommun och Svenska Väg AB.

Dessa handlingar kommer att finnas på kommunens kontor med ritningar, som då kostade 6,1 Mkr. Gångtunneln behöver inte samma mått på storleken som en trafiktunnel. Finns bara viljan så går det genomföra detta. När, ja?

Paul Stolt

Svar till SG Johansson. För det första finns det ingen logigk i att tala om hur det var på den 60-talet, med dåvarande regering. Nu till fakta. Vägporten under bangården i Kil, bekostades av Statens vägverk, Statens Järnvägar, Kils Kommun och Svenska Väg AB.

Dessa handlingar kommer att finnas på kommunens kontor med ritningar, som då kostade 6,1 Mkr. Gångtunneln behöver inte samma mått på storleken som en trafiktunnel. Finns bara viljan så går det genomföra detta. När, ja?

Paul Stolt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.