2015-05-17 13:17

2015-05-17 13:17

Ekenstiernas fräsande

REPLIK

Christer Ekenstierna (C.E) kommenterade i A-N den 6 maj en tidigare insändare från mig angående ett förslag om byggnad av viadukt under järnvägen i Arvika som hade framförts av annan person än C.E. Formuleringarna i C.E:s insändare var sådana så man märkte ett fräsande och spottande mot dem som han kallade för gråsossar. Dessa hade enligt C.E. inte löst viaduktfrågan under järnvägen. Nej det stämmer. Men detta behov fanns inte förrän gråsossarna hade beslutat om utfyllnad och tillskapat det nya hamnorådet. Gråsossarna gjorde dock mycket annat så att Arvika överlevde som industristad så att behovet om utveckling av hamnområdet nu finns. Både dem av dessa som fortfarande lever eller anhöriga till dem som har gått bort behöver inte ta emot glåpord från C.E. för allt oegennyttigt arbete i ideell anda för Arvikas utveckling som de så kallade gråsossarna har utfört. C.E. ansåg i sin insändare att det är SJ ( Statens Järnvägar) som skall betala en viadukt. Men SJ har numera inte hand om detta. Det är Trafikverket som i så fall skall kontaktas.

S.G. Johansson

Christer Ekenstierna (C.E) kommenterade i A-N den 6 maj en tidigare insändare från mig angående ett förslag om byggnad av viadukt under järnvägen i Arvika som hade framförts av annan person än C.E. Formuleringarna i C.E:s insändare var sådana så man märkte ett fräsande och spottande mot dem som han kallade för gråsossar. Dessa hade enligt C.E. inte löst viaduktfrågan under järnvägen. Nej det stämmer. Men detta behov fanns inte förrän gråsossarna hade beslutat om utfyllnad och tillskapat det nya hamnorådet. Gråsossarna gjorde dock mycket annat så att Arvika överlevde som industristad så att behovet om utveckling av hamnområdet nu finns. Både dem av dessa som fortfarande lever eller anhöriga till dem som har gått bort behöver inte ta emot glåpord från C.E. för allt oegennyttigt arbete i ideell anda för Arvikas utveckling som de så kallade gråsossarna har utfört. C.E. ansåg i sin insändare att det är SJ ( Statens Järnvägar) som skall betala en viadukt. Men SJ har numera inte hand om detta. Det är Trafikverket som i så fall skall kontaktas.

S.G. Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.