2015-05-17 13:17

2015-05-17 13:17

Bra saker för integrationen

ARVIKA

På måndagens fullmäktigemöte hördes ett mummel bland ledamöterna då vi i Centerpartiet reserverade oss mot det svar man lagt på min motion om en utvärdering av integrationsarbetet som drivs i Arvika kommun.

Mummel: Finns det ingen centerpartist som tycker att vi gör något bra?

Självklart görs det många bra saker för integrationen i Arvika, det är inte det frågan handlar om!

För att vi ska komma ännu längre och förhoppningsvis ända fram så behöver vi samla det som görs inom samma nätverk eller enhet.

Då vi inte längre har vattentäta skott mellan verksamheter som arbetar med integrationsfrågor, när stuprören är borta. När privata företag, offentlig sektor, myndigheter och ideella verksamheter arbetar tillsammans med samma fokus på integration mellan nya, gamla och tillkommande svenskar.

Då kommer vi att ha ett mångkulturellt samhälle här i Arvika där alla medborgare respekterar varandra.

Ingela Jonsson

Centerpartiet

På måndagens fullmäktigemöte hördes ett mummel bland ledamöterna då vi i Centerpartiet reserverade oss mot det svar man lagt på min motion om en utvärdering av integrationsarbetet som drivs i Arvika kommun.

Mummel: Finns det ingen centerpartist som tycker att vi gör något bra?

Självklart görs det många bra saker för integrationen i Arvika, det är inte det frågan handlar om!

För att vi ska komma ännu längre och förhoppningsvis ända fram så behöver vi samla det som görs inom samma nätverk eller enhet.

Då vi inte längre har vattentäta skott mellan verksamheter som arbetar med integrationsfrågor, när stuprören är borta. När privata företag, offentlig sektor, myndigheter och ideella verksamheter arbetar tillsammans med samma fokus på integration mellan nya, gamla och tillkommande svenskar.

Då kommer vi att ha ett mångkulturellt samhälle här i Arvika där alla medborgare respekterar varandra.

Ingela Jonsson

Centerpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.