2015-04-14 16:23

2015-04-14 16:23

Värmländsk sjukvård behöver upprustning

VÄRMLAND: Bryt den onda spiralen

Ansträngt. Sjukvården i Värmland är hårt ansträngd och har varit så en längre tid.

Vi nås av rapporter om att det saknas både personal och vårdplatser. Det innebär att den vårdpersonal som finns kvar tvingas till ständiga omprioriteringar för att lösa de akuta problem som uppstår. Vilket i sin tur leder till försämrade arbetsvillkor och en större risk för bristande patientsäkerhet. Lägg därtill på en ökad sårbarhet inför ytterligare belastningar när förkylningar och influensor slår ut personal samtidigt som vården är ännu hårdare belastad.

Den onda spiralen måste brytas!

Det borde vara dags att fatta beslut om åtgärder och att satsa pengar på förbättringar.

Lönevillkor, arbetsbelastning och arbetsmiljö är viktiga delar av de problem som behöver lösas. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för att behålla och rekrytera personal. Därför föreslog vi höstas, i samband med budgetdebatten, att 40 miljoner kronor skulle användas till en särskild lönesatsning.

Tyvärr ville inte de sex styrande partierna lyssna på våra argument, men vi ger oss inte och föreslår nu samma sak en gång till. Satsa en rejäl slant på sjukvårdspersonalen. Vi vill se politiska beslut som visar att vi vill behålla den personal som sliter ont idag, så att de tillsammans med nya medarbetare kan skapa en positiv spiral där arbetsvillkor och patientsäkerhet förbättras.

Utöver resursförstärkning kan nya arbetssätt förbättra situationen. Vår egen verksamhet i Arvika använder ett nytt arbetssätt vad gäller utskrivna patienter från vården. Skulle detta arbetssätt fungera för hela Värmland kan det handla om ca 40 vårdplatser på våra sjukhus som kan användas till annat än väntan på hemgång. Men för att nå framgång krävs ett bättre samarbete med den kommunala vården. Krävs det ytterligare ekonomiska resurser så räds vi inte att satsa dessa för här sker en rejäl uppväxling när man ser till vad som går att förbättra.


Mats SandströmKenneth JohannessonLandstingspolitiker för Socialdemokraterna

Vi nås av rapporter om att det saknas både personal och vårdplatser. Det innebär att den vårdpersonal som finns kvar tvingas till ständiga omprioriteringar för att lösa de akuta problem som uppstår. Vilket i sin tur leder till försämrade arbetsvillkor och en större risk för bristande patientsäkerhet. Lägg därtill på en ökad sårbarhet inför ytterligare belastningar när förkylningar och influensor slår ut personal samtidigt som vården är ännu hårdare belastad.

Den onda spiralen måste brytas!

Det borde vara dags att fatta beslut om åtgärder och att satsa pengar på förbättringar.

Lönevillkor, arbetsbelastning och arbetsmiljö är viktiga delar av de problem som behöver lösas. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för att behålla och rekrytera personal. Därför föreslog vi höstas, i samband med budgetdebatten, att 40 miljoner kronor skulle användas till en särskild lönesatsning.

Tyvärr ville inte de sex styrande partierna lyssna på våra argument, men vi ger oss inte och föreslår nu samma sak en gång till. Satsa en rejäl slant på sjukvårdspersonalen. Vi vill se politiska beslut som visar att vi vill behålla den personal som sliter ont idag, så att de tillsammans med nya medarbetare kan skapa en positiv spiral där arbetsvillkor och patientsäkerhet förbättras.

Utöver resursförstärkning kan nya arbetssätt förbättra situationen. Vår egen verksamhet i Arvika använder ett nytt arbetssätt vad gäller utskrivna patienter från vården. Skulle detta arbetssätt fungera för hela Värmland kan det handla om ca 40 vårdplatser på våra sjukhus som kan användas till annat än väntan på hemgång. Men för att nå framgång krävs ett bättre samarbete med den kommunala vården. Krävs det ytterligare ekonomiska resurser så räds vi inte att satsa dessa för här sker en rejäl uppväxling när man ser till vad som går att förbättra.


Mats SandströmKenneth JohannessonLandstingspolitiker för Socialdemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.