2015-04-14 16:22

2015-04-14 16:22

"Sköna" sommarårstid

ARVIKA: Visa hänsyn

Oljudstrafik. Inför stundande vår och sommar bör polisens ordningsrotel och trafikövervakning i bland annat Arvika skärpas. När vårvärmen infinner sig väcks också många gamla bilvrak till liv och framföres på ett hänsynslöst sätt med tjutande däckspinn och en musikvolym på långt överskridna gränsvärden.

Så har det varit under många år vid denna varma årstid. (Det finns förstås många som sköter sitt bilinnehav på ett föredömligt sätt också!)

Men det finns alltid några som vill uppmärksammas genom att störa så mycket som man någonsin kan. Och detta måste polisen följa upp och åtgärda. Man kan inte blunda för sådant och låta det pågå år efter år.

Polisens insatser bör även vara att visa sig på gator och torg. Där finns mycket att göra. De boende i centrala delarna av Arvika ska inte behöva lida pin bara för att en del bilburna inte kan eller vill visa hänsyn och respekt.

I vägtrafikförordningens paragraf 39, kan man läsa följande: ”Vägtrafikant skall iakttaga den omsorg och varsamhet, som till förekommande av trafikolycka beting av omständligheterna, samt uppträda så att han icke nödvändigtvis hindrar eller stör trafiken. Även i övrigt skall vägtrafikant visa hänsyn mot andra vägtrafikanter och mot dem som bo eller uppehålla sig vid vägen/gatan”.

Denna paragraf är synnerligen viktig och bör präntas in i varje trafikants innersta. Stoppa okynnet inför kommande vår och sommar.


Veine Wallin, Föreningen för rätt i samhället

Så har det varit under många år vid denna varma årstid. (Det finns förstås många som sköter sitt bilinnehav på ett föredömligt sätt också!)

Men det finns alltid några som vill uppmärksammas genom att störa så mycket som man någonsin kan. Och detta måste polisen följa upp och åtgärda. Man kan inte blunda för sådant och låta det pågå år efter år.

Polisens insatser bör även vara att visa sig på gator och torg. Där finns mycket att göra. De boende i centrala delarna av Arvika ska inte behöva lida pin bara för att en del bilburna inte kan eller vill visa hänsyn och respekt.

I vägtrafikförordningens paragraf 39, kan man läsa följande: ”Vägtrafikant skall iakttaga den omsorg och varsamhet, som till förekommande av trafikolycka beting av omständligheterna, samt uppträda så att han icke nödvändigtvis hindrar eller stör trafiken. Även i övrigt skall vägtrafikant visa hänsyn mot andra vägtrafikanter och mot dem som bo eller uppehålla sig vid vägen/gatan”.

Denna paragraf är synnerligen viktig och bör präntas in i varje trafikants innersta. Stoppa okynnet inför kommande vår och sommar.


Veine Wallin, Föreningen för rätt i samhället

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.